Twórcy i realizatorzy gościnni

Twórcy Festiwalu i realizatorzy gościnni, współpraca przy Festiwalu.

 

1. Władysław Ryszard Szeląg – Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie, dyrektor Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”.

Wybrane działania (pozostałe działania zamieszczone są w załączniku “Geneza Towarzystwa Historycznego im. Szembeków”):

W dniu 16 czerwca 1990 roku z inicjatywy Prezesa Władysława Szeląga, nadano Bibliotece Publicznej w Kępnie imię wnuczki Aleksandra hr. Fredry, Marii hr. Szembekowej. Pan Prezes Towarzystwa organizował na terenie Dzielnicy Praga Południe sesje na temat Gen. Piotra Szembeka i bohaterów Powstania Listopadowego.

1992 rok: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków organizuje sesję w Porębie Żegoty k. Krakowa oraz w Kłobucku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Prezes Władysław Szeląg zorganizował sesję.

1993 rok: 30 stycznia Prezes Władysław Szeląg zorganizował w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Sesję Naukową poświęconą komediopisarzowi Aleksandrowi Fredrze z okazji 200 – tnej rocznicy Jego urodzin. Odbył serię spotkań w całym kraju i wziął udział telewizyjnej „Papkinandzie” z aktorem Andrzejem Łapickim. Sukcesem okazało się nadanie Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie imienia Aleksandra hr. Fredry. To samo imię otrzymało również Liceum Ogólnokształcące nr 81 w Warszawie, dzięki inicjatywie Prezesa Władysława Szeląga.

1994 rok: Prezes Władysław Szeląg, organizuje sesję poświęconą Stanisławowi Szembekowi, artyście. Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków zorganizował również sesję naukową poświęconą księdzu Piotrowi Wawrzyniakowi. W dzielnicowym Centrum Promocji Kultury przy Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy odbyło się sympozjum nt. Gen. hr. Piotra Szembeka i jego rodu wraz z wystawą i koncertem Chopinowskim.

1995 rok: Prezes Władysław Szeląg, zorganizował sesję w Liceum im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kępnie poświęconą 110 – tej rocznicy urodzin Zofii hr. Szembek. Prezes Towarzystwa zorganizował również w tym roku promocję młodych talentów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie

1996 rok: Prezes Władysław Szeląg przypomniał uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku Adama Chmielowskiego (Święty Brat Albert Chmielowski) w miejscowości Mełchów pod Koniecpolem. Towarzystwo przyczyniło się do odnowienia monumentu z Powstania Styczniowego na cmentarzu w Koniecpolu.

1997 rok: Prezes Władysław Szeląg organizuje sympozjum „Dyplomacja II RP i dziś”. Prezes Towarzystwa zorganizował również cykl spotkań w placówkach kulturalno – oświatowych w Powiecie Chrzanowskim. Zorganizował promocję młodych talentów w Domu Kultury w Młoszowej, o czym pisał „Dziennik Polski” w Krakowie.

1998 rok: w 80 – tą rocznicę Polskiej Służby Zagranicznej, Prezes Towarzystwa zorganizował trzy sesje poświęcone dyplomacji II RP. Zorganizowano Pierwszy Konkurs Literacki im. Władysława Sebyły – poety, żołnierza roku 1939, a także Prezesa Grupy Literackiej „Kwadryga”, a zamordowanego w Charkowie przez NKWD. Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się w rodzinnym mieście poety w Kłobucku k. Częstochowy. Towarzystwo zorganizowało pierwszy Festiwal Aleksandra hr. Fredry pt. „Mocium Panie”. Spółdzielczy Dom Kultury „Kamionek” odbyła się wystawa do ilustracji „ W poszukiwaniu straconego czasu” autorstwa Marcela Prousta.

1999 rok: Towarzystwo pod przewodnictwem Prezesa Władysława Szeląga, zorganizowało cykl spotkań poświęconych promocji młodych talentów „od poezji do historii”. Pokazano także na terenie całego kraju wystawę, pt. „Stąd Ród Szembeków i Fredrów”; Towarzystwo wydało w wydawnictwie „Anagram” poezję Władysława Sebyły pt. „Nie wierz moim grzechom”.

2000 rok: w 60 – tą rocznicę zbrodni katyńskiej, Prezes Władysław Szeląg zorganizował wystawę w Domu Polonii w Warszawie pt. „Ludzie Katynia”. Uroczystego otwarcia dokonał ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

2001 rok: w biurze Towarzystwa w Warszawie, zorganizowano wystawę pt. „Generał Piotr hr. Szembek”.

2002 rok: w biurze Towarzystwa przy ul. Wilczej w Warszawie otwarto wystawę pt. „Aleksander hr. Fredro i Jego Rodzina”.

2003 rok: W czerwcu w Ministerstwie Gospodarki, Prezes Towarzystwa Władysław Ryszard Szeląg zorganizował wystawę pt. „Szembekowie – promocja regionu”.

2004 rok: Prezes Towarzystwa Władysław Ryszard Szeląg opracował artykuły do „Gazety Sołeckiej”: „Ksiądz Piotr Wawrzyniak”, „Aleksander Szembek – Pierwszy Prezes Izby Rolniczej.”, „Siemianice i Maria, Jadwiga i Zofia”, „Stanisław Thiel”, „Portrety Chłopskie” (o Generale Stanisławie Thielu z Doruchowa województwo wielkopolskie), „Historia koronacji Najświętszego Obrazu”.

2005 rok: Władysław Ryszard Szeląg, przewodniczył uroczystości pt. „Trudne Słowo Solidarność” w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

2006 rok: w dniu 23 czerwca 2006 r. Towarzystwo zorganizowało wspólnie z Zarządem Zakładów Przemysłu Zapałczanego w Częstochowie uroczystość z okazji 125-lecia Zakładów oraz zorganizowało okolicznościową wystawę pt. „Szembekowie w Dziejach Polski”.

2007 rok: w dniu 6 października Towarzystwo zorganizowało w Alwerni k. Krakowa sesję poświęconą męczennikowi Oświęcimia, ks. Włodzimierzowi Szembekowi; w Siemianicach k. Kępna Towarzystwo Historyczne zorganizowało uroczystą sesję poświęconą Pierwszemu Prezesowi Izb Rolniczych w Polsce, dr Aleksandrowi hr. Szembekowi.

2008 rok: w dniu 6 lutego 2008 roku w rocznicę urodzin poety Władysława Sebyły w warszawskim Muzeum Niepodległości, odbyło się spotkanie literackie. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie z Radą Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie, pod patronatem: Marszałka Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

2009 rok: Prezes Władysław Ryszard Szeląg, otworzył w Bibliotece Gminnej w Mroczeniu (Gmina Baranów) wystawę pt. „Szembekowie w dziejach Polski”. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zorganizowało wspólnie z Wójtem Gminy Łęka Opatowska Witoldem Jankowskim, wyjazd dzieci z Siemianic, Towarzystwo Historyczne zorganizowało wspólnie z Burmistrzem Trzebini i Burmistrzem Alwerni k. Krakowa, uroczystą sesję pt. „70 rocznica wybuchu II wojny światowej – Dyplomacja i Teki Jana hr. Szembeka”.

2010 rok: Wieruszów – rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego im. Poety Władysława Sebyły; Dom Literatury (Dom Stowarzyszenia Literatów Polskich) Krakowskie Przedmieście – Warszawa: sesja poświęcona poecie Władysławie Sebyle; Gimnazjum nr 22 w Warszawie (Praga): uroczystość nadanie z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, nazwy dla gimnazjum nr 22, im. Generała Piotra hr. Szembeka; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie: sesja z okazji istnienia 20 lat Towarzystwa Historycznego im. Szembeków; uroczyste sesje w Alwerni i Trzebini k. Krakowa; Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy: konferencja Historyczna pt. „Warszawianin rodem – Generał Piotr hr. Szembek oraz koncert Fryderyka Chopina dla Jego Żołnierzy” – z okazji 180 Rocznicy Powstania Listopadowego; Staromiejski Dom Kultury, Warszawa: „Wieczór literacki poświęcony poecie z Katynia Władysławowi Sebyle”.

2011 rok: Urząd Wojewódzki woj. Mazowieckiego – Warszawa: powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły; Sejm R.P. – Warszawa: konferencja panelowa pt. „Artysta w Europie”; Stary Dwór – Poręba Żegoty, Gmina Alwernia: konferencja rolnicza; Dwór Zieleniewskich – Trzebinia: konferencja pt. „Dyplomacja Europejska i Teki Jana hr. Szembeka”; Hotel Sobieski – Warszawa: wręczenie dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków statuetki – „Super Wiktoria”; Urząd Wojewódzki woj. Mazowieckiego – Warszawa: powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły; Sejm R.P. – Warszawa: konferencja panelowa pt. „Artysta w Europie – Władysław Sebyła” z udziałem Członków Honorowego Komitetu Obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły. Patronat Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka woj. Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Prof. Władysław Bartoszewski.

14 maja 2012 roku w Warszawie: został powołany Honorowy Komitet Obchodów 220 rocznicy urodzin najwybitniejszego komediopisarza polskiego Aleksandra hr. Fredry. Przedstawiciele Władz Woj. Mazowieckiego, Burmistrzów, Wójtów, Sejmu R.P., Teatru Polskiego. Prowadzący Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz obecny Sekretarz Towarzystwa Władysław Garbiński jako przedstawiciel Burmistrza i Starosty Kępińskiego.

2012 rok: w Sosnowcu: uroczystości zorganizowane przez L.O. im. Bolesława Prusa z okazji urodzin 110 rocznicy poety Władysława Sebyły; w Częstochowie: uroczysta gala związana z zamknięciem obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły (konkursy, warsztaty itp.); w Wieruszowie woj. łódzkie: rozstrzygnięcie III – ciej edycji Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły w Wieruszowie; w Warszawie: odsłonięcie tablicy pamiątkowej zainstalowanej na kamienicy; gdzie mieszkał poeta Władysław Sebyła na ul. Brzeskiej 5; Promocja książki wraz z wystawą „Ukryta Prawda” wystawa ilustracji do poezji Władysława Sebyły w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Ratusz) Plac Bankowy 3/5 w Warszawie: konferencja panelowa pt. „Warszawski okres Władysława Sebyły”; w Warszawie: został powołany Honorowy Komitet Obchodów 220 rocznicy urodzin najwybitniejszego komediopisarza polskiego Aleksandra hr. Fredry. Otwarcia dokonał Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Wiceprezydent m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński.

2013 rok: Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków przemówił na Placu Szembeka na Pradze w Warszawie na uroczystym otwarciu Placu Szembeka po rewitalizacji placu Szembeka.

2014 rok: 9 czerwca w Centrum Komunikacji Społecznej zostały powołane Komitety: 100 – rocznicy urodzin Zygmunta Jana Rumla i 75 – rocznicy śmierci poety Władysława Sebyły.

2014 rok: 31 lipca Zamek Królewski w Warszawie – Specjalna sesja Rady Miasta Warszawy Prezes Towarzystwa Historycznego m.st. Warszawy otrzymał nagrodę Rady Miasta st. Warszawy.

2015 rok: Nagroda od Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika Medal Pro Masovia za wybitne zasługi.

2015 rok: z okazji 25 – lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków otrzymał od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medal Pro Memoria i Szablę Oficerską.

FREDRO:
• 2013 – Obchody 220 rocznicy urodzin Aleksandra hr. Fredry.
• 2015 – 225 rocznica urodzin Generała Piotra hr. Szembeka – Warszawa i Siemianice koło Kępna.
• 2017 – 155 rocznica urodzin wnuczki 2017 – rocznica urodzin prawnuczki komediopisarza Aleksandra hr. Fredry – Jadwigi Szembekównej hr. Szeptyckiej.
• 2015 – konkurs recytatorski poświęcony poezji Władysława Sebyły dla szkół praskich.
• 2013 – sesja szembekowska w Krakowie w roku 2013.

FREDRO:
• W maju 1990 z inicjatywy Władysława Ryszarda Szeląga powstaje Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, w tym samym czasie nadaje Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej.
• W roku 1993 z okazji 200 rocznicy urodzin Aleksandra hr. Fredry Prezes Towarzystwa organizuje cykl spotkań fredrowskich w Częstochowie, gdzie nadaje Szkole Podstawowej nr. 34 imię Aleksandra hr. Fredry, potem z jednych warszawskich szkół nadaje również imię Aleksandra hr. Fredry.
• Prezes bierze udział w telewizyjnej ,,Papkinadzie ” z wybitnym aktorem Andrzejem Łapickim.
• Organizuje kilka konferencji w Sejmie RP, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w różnym okresie trzy konferencje rolnicze o zasięgu międzynarodowym, ratuje pamięć Wiceministra Spraw Zagranicznych II RP Jana hr. Szembeka urodzonego w Porębie Żegoty. k. Krakowa Gmina Alwernia Powiat Chrzanów, poprzez konferencje w Krakowie w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego.
• W dniu 26 października 2015 w/w Liceum uroczyście z Panem Prezydentem RP dr Andrzejem Duda bierze udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej Janowi hr. Szembekowi, ratuje od zapomnienia zespół pałacowo-parkowy Jana hr. Szembeka ( obecnie własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ) obiekt ten w Młoszowej k. Trzebini 35 km od Krakowa stoi pusty i niszczeje.
• W Teatrze Polskim w Warszawie zorganizował swojego autorstwa wystawę fredrowską.
• W roku 2012 Prezes Towarzystwa powołał Komitet Fredrowski, z Jego inicjatywy Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął stosowna uchwałę i ogłosił Rok 2013 – rokiem Aleksandra hr. Fredry na Mazowszu. Z tej okazji Dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn i Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg zorganizowali dla młodzieży Festiwal Fredrowski.
Obecnie Towarzystwo Historyczne im. Szembeków pragnie zorganizować dla młodzieży Festiwal Fredrowski ,,Mocium Panie” oraz przy ogromnym zaangażowaniu J.M Rektora Akademii Sztuk Pięknych profesora Adama Myjaka ma powstać popiersie Aleksandra hr. Fredry w tej w sprawie jest stanowisko Rady Miasta Stołecznego Warszawy i stanowisko Rady Dzielnicy Pragi Południe m. st. Warszawy/ przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków działa Klub Malarzy im. Artysty Stanisława hr. Szembeka przewodniczącą w/w Klubu jest artystka Katarzyna Kobylarz, także działa Klub Literacki Pegaz im Poety Władysława Sebyły, przewodniczącą w/w Klubu jest poetka Agnieszka Żądło.
• 2017 r. to również 30 – ta rocznica działalności Władysława Ryszarda Szeląga w propagowaniu życia i twórczości Aleksandra hr. Fredry.
• 2017 r. to 30 – ta rocznica działalności w sferze kultury narodowej Władysława Ryszarda Szeląga – Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.To właśnie w Kępnie w południowej Wielkopolsce, w maju 1987 zorganizował pierwsze spotkanie literackie, jako Prezes Klubu Literackiego FRIEND im. poetki Haliny Poświatowskiej, by w tym samym czasie odkryć rodową siedzibę Szembeków w Siemianicach k. Kępna by tutaj zainteresować się historią w/w Rodu a także Rodu Fredrów, tutaj w okresie międzywojennym znajdowały się archiwa fredrowskie pielęgnowane przez ukochana wnuczkę Aleksandra hr. Fredry – Marię z Fredrów hr. Szembekowej zwaną przez komediopisarza Aleksandra hr. Fredrę zwana Mimi.

 

2. Mgr Katarzyna Kobylarz – Dyrektor artystyczny Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”

Jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Wydziału Grafiki oraz Wydziału Malarstwa (Katedra Scenografii). Uzyskała 2 tytuły mgr sztuki. Dyplom ze Scenografii wykonała pod kierunkiem profesora Małgorzaty Komorowskiej w 2007 r.Dyplom z Grafiki wykonała w pracowni drzeworytu u pana profesora Bogdana Migi w 2007 r. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu w roku 2002. Na dyplom wykonała plakaty do „Sklepów Cynamonowych” Bruno Schulza oraz serię obrazów i grafik. Otrzymała wyróżnienie za dyplom. Po ukończeniu studiów oraz kursów projektowania graficznego i malarstwa 3D chromadepth realizowała w ramach swojej firmy projekty malarskie i graficzne. Współpracowała z firmami i instytucjami dla których wykonała m.in. projekty graficzne począwszy od identyfikacji, kreacji KV, kampanii poprzez projektowanie a skończywszy na DTP bilboardów, plakatów, ulotek, wizytówek, koordynacji prezentacji multimedialnych.

KARIERA ZAWODOWA
• Własna firma od 28.12.2016 r. Agencja Reklamowa i Artystyczna oraz Galeria Sztuki “Kate Gallery”.
• KIM firma budowlana – grafik kreatywny od 07.2012 r. do 09. października 2016 r. – realizowała przez ponad 4 lata z pasją kampanie dla firmy, projektowała i zajmowała się kreacją, wizerunkiem i reklamą w Internecie oraz projektowaniem bilbordów, plakatów, bannerów. Zajmowała się projektowaniem i składem katalogów, kreacją materiałów reklamowych od koncepcji przez projekt KV, do realizacji aż DTP i akceptacji realizacji m.in. dotyczy to reklam do internetu. Zajmowała się planowaniem eventów: np. Śniadania Czwartkowego, Dnia Budowlańca, Dnia Dziecka, koncertami m.in. „Oddziału Zamkniętego“ w Lolku w Warszawie. Współpracowała z około 40 różnymi Działami Marketingu w Polsce w ramach kooperacji reklamowej dla dostawców z branży budowlanej i sanitarnej co każdy kwartał. Była koordynatorem od 4 lat oraz Art Directorem dużego projektu stworzenia gazetki pt. „Budujące Okazje“ która jest kwartalnikiem. W sumie była to współpraca z około 130 firmami zewnętrznymi, producentami w branży budowlanej, sanitarnej. Zajmowałam się w tym zakresie kompleksowo pracą od koordynacji, zbieraniem materiałów do KV i realizacji reklam oraz DTP.
• Kino 5D Extreme 2011 – 2012 r. – malarstwo ścienne zrealizowała w technologii 3D Chromadepth (obraz widziany w „przestrzeni rzeźbiarskiej” namalowany farbami 3D w oświetleniu UV oraz okularach 3D). Realizacja ponad 180 metrów kwadratowych malarstwa ściennego. Realizacja na zaproszenie Prezesa sieci Kina 5D Extreme malowała przestrzeń 3D chromadepth w Płocku w Galerii Mozovia oraz Poznaniu w Galerii „Kupiec Poznański”. Jest pionierką techniki 3d chromadepth w Polsce
• Scenograf w filmie „Kemping” w reż. Krzysztofa Jankowskiego w 2014 r. Główną rolę zagrał Krzysztof Globisz.
• Scenograf Klub Kultury Falenica oraz Teatr ITAK Zagramy – współpracowała w latach 2012 – 2013 r.
• eFTeDe 2010 – 2011 r. – dzięki dwuletniej współpracy z firmą eFTeDe wykonała m.in. 70 stronicową prezentację multimedialną dla korporacji firmy Samsung.
• Opera Krakowska 2008 – 2011 r. – identyfikacja, projekty i koordynacja realizacji jako producent realizacji wystaw w ciągu 3 lat między innym w ramach działalności swojej firmy. Współpracowała na następujących stanowiskach: grafik, główny plastyk, dekorator oraz scenograf w Operze Krakowskiej. Realizowała projekty graficzne, wystawy oraz zajmowała się koordynacją DTP. Współpracowała z kilkoma firmami wykonawczymi. Wykonała min. plakat do wystawy „Don Giovanni” Mariusza Kwietnia (luty 2009 r.), nowoczesną identyfikację w całej Operze Krakowskiej, tablicę informatyczną, adaptację plakatu Carmen, realizację i koncepcję plakatu do spektaklu „Requiem”, scenografię na sylwester Opery Krakowskiej w 2008/2009 jak też scenografię dla ekspozycji kostiumów B. Kędzierskiej. Dodatkowe realizacje w Operze Krakowskiej to:
• Wystawa kostiumów oraz zdjęć ze sztuk z okazji 75 – lecia Krzysztofa Pendereckiego – Opera Krakowska – 2008 – 2009 r.
• Wystawa historyczna – projekt graficzny wykonany na systemie wystawienniczym podświetlanym 5m szerokości w Operze Krakowskiej, grudzień 2008 r.
• Wystawa Soliści w Operze Krakowskiej – wystawa stała na 4 piętrze w Gmachu Głównym Opery Krakowskiej, 2009, 2010 r.
• Wystawa inspirowana spektaklem baletowym „Spojrzenia” w Operze Krakowskiej, 2010 r.
• Wystawa i pomysł oraz przygotowanie projektów „Don Giovanni ” Mariusza Kwietnia w Operze Krakowskiej, 2009 r.
• Allianz 2008 – 2009 r. – dwukrotnie jako Art Director realizowała projekt multimedialny PPT dla rozdania Nagród Nike w Krakowie oraz koordynowała imprezę. Wykonała projekty plakatów jak też projekty nadruków dla firmy Allianz.
• Scenografia i realizacja animacji – wykonała obrazy wielkoformatowe, projektowała kostiumy i 8 minutową malarską animacje dla dzieci plus zrealizowała montaż animacji do spektaklu pt. „Czerwony Kapturek” w reżyserii Piotra Majewskiego w Krakowie w 2009 r.
• Mix Electronics 2008 r. – wykonywała projekty, plakaty, ulotki, wizualizacje 3D dla 230 salonów RTV AGD w Polsce. Była głównym projektantem przestrzeni sklepowych i wykonywała wizualizacje 3D.
• Asystent scenografa Jacka Ukleji w Teatrze Starym w Krakowie w latach 2006 – 2007, min. spektakl w reż. M. Grabowskiego pt. „Sejm Kobiet”.

WYSTAWY
• 3 października 2016 r. miała indywidualną wystawę w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.
• W czerwcu 2016 r. zaprezentowała swoje malarstwo podczas imprezy plenerowej pt. „Otwarte Ogrody’’ w Podkowie Leśnej w Galerii „Oko Podkowy”
• W 2016 r. została również zaproszona przez Polską Agencję Prasową do projektu ekspozycji swoich prac podczas „Nocy Muzeów” w starej Drukarni, na Mińskiej 65 w Warszawie. Projekt nosił tytuł „Nowoczesne Technologie”. Zaprezentowała w specjalnej sali swoje malarstwo 3D. Prace zobaczyło ponad 2300 osób.
• 7 kwietnia 2016 r. odbył się wernisaż z okazji 100-lecia Dzielnicy Mokotowa w Galerii Kadr. Zaprezentowała pocztówki 3D jakie wykonywała dla Muzeum Historycznego w Warszawie na ich prośbę.
• Indywidualna wystawa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim pt. „Obrazy myśli“. 14-28 kwietnia 2016 r. Patronat Medialny objęła TVP3 oraz Mecenat Kultury firma KIM Organizatorem był Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie.
• W 2015 r. została również zaproszona przez Polską Agencję Prasową do projektu ekspozycji swoich prac podczas „Nocy Muzeów” w starej Drukarni, na Mińskiej 65 w Warszawie. Projekt nosił tytuł „Nowoczesne Technologie”. Zaprezentowała w specjalnej sali swoje malarstwo 3D chromadepth. Ekspozycję zobaczyło ponad 3000 osób.

• W 2015 r. była współautorem wystawy malarskiej pt. „Ogień Miłości” inspirowanej do poezji Haliny Poświatowskiej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Swoją obecność na wystawie zaszczyciła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Impreza odbyła się pod Patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Patronat Medialny nad imprezą objęło również Wydawnictwo Marginesy a Mecenatem Kultury został Prezes firmy KIM Kuba Krosnowski.
• W 2015 r. Odbyła się indywidualna wystawa kilkunastu obrazów podczas imprezy 25-lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Zrealizowała również malarstwo pod projekt Jubileuszowy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
• W 2015 r. została zaproszona do projektu Fotoplastikon 3D, wykonała 25 ilustracji, które później były animowane. Projekt był pokazywany we Włoszech i w kilku miejscach w Polsce między innym podczas Orange Festiwal.
• W październiku 2015 r. miała indywidualną wystawę w Nowodworskim Domu Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim.
• Kurator 3 wystaw; inauguracja otwarcia Sobczyk Gallery w Warszawie – 2014 r.
• Indywidualna wystawa w Sobczyk Gallery, Warszawa – 2014 r.
• Muzeum Historyczne zaprosiło artystkę w 2014 r do projektu w którym wykonałam 3 makiety z pocztówkami 3D. Dwie z kolekcji znajdują się w Muzeum Historycznym, 3 makietę pokazała w Galerii Kadr na Mokotowie w 2016 r.
• Rynek Sztuki – 2 aukcje obrazów – sprzedaż 3 prac, Polswissart – dom sztuki: aukcja charytatywna – 2014 r, Dessa 4 obrazy sprzedane.
• Wystawa makiet i realizacja Widokówek 3D dla Muzeum Historycznego w Warszawie. Projekt na specjalną prośbę Muzeum Historycznego – 2013 r.- 2014 r. Projekt i koncepcja pocztówek 3D w zbiorach Muzeum Historycznego w Warszawie.
• Indywidualna wystawa w Czarnym Motylu – Kawiarni w Warszawie – 2013 r.
• Została zaproszona do współpracy z Kinem 3D Extreme jako główny Artysta Malarz 3D. Malowała Malarstwo 3d chromadeth – od 2011 r. – 2012 r.
• Była dekorator i Scenografem, grafikiem w Operze Krakowskiej od 2008 – 2011 r.
• Była kuratorem i pomysłodawcą wystawy polsko – niemieckiej pt. „Malarstwo młodych” w Krakowie. Wystawa prezentowała twórczość dwóch artystów z Niemiec i trzech artystów z Polski, a także prace autora i pomysłodawcy, 2009 r.
• Indywidualna wystawa na Focus Festival w Görlitz, Niemcy (2007 r.)
• Wystawa prac scenografii do sztuki „Ptaki” Arystofanesa. Galeria Scenografii w Krakowie styczeń 2007 r.
• Wystawa makiet postaci i projektów wraz z wizualizacją przestrzenną sceny do sztuki „Ptaki” Arystofanesa. Projekt zrealizowany przy współpracy ze scenografem Mariuszem Palą. Wystawa i ekspozycja na nośnikach TV oraz platformie reklamowej na Quadriennale Praga -14 – 25 maja 2007 r.
• Wystawa makiet oraz projektów w ramach Konkursu Scenograficznego pt. „Pół-wiara z półcnotą” 2007 r.
• Współpracuje artystka z galeriami od 2006 r. – m. in: Galeria Rempex, Galeria Kunsztownie, Galeria Art – Info, Vinci, Galeria Art Decorum, Dessa, Stalowa, SDA, Rynek Sztuki,
• Współpracowała z panem Andrzejem Wajdą, wspólny projekt „Otello” a następnie wystaw odbyła się w PWST w Krakowie 2006 r. oraz uczestnictwo na planie „Katyń” z panem Andrzejem Wajdą
• „Wozzek“ projekt studencki, współpracowała z prof.Krystyną Zachwatowicz-Wajdą,
• „Otello“ współpraca studencka z panem reżyserem Andrzejem Kreutz-Majewskim i reżyserem, scenografem Krystianem Lupą.
• Obraz wybrany do wystawy – Częstochowa, 2007 r.
• Wystawa pokonkursowa w Krzyżowej, a następnie wystawa w ASP we Wrocławiu. Od sierpnia 2001 r. jest w stałej ekspozycji w Galerii MDSM w Krzyżowej.
• Plener malarski – Kazimierz Biskupi 2000 r. oraz 2001 r.
• Indywidualna wystawa – szkolna w Jarosławiu; rysunek, malarstwo, grafika, 2001 r.
• Indywidualna wystawa w Ośrodku Wypoczynkowym w Bojanowie, 2000 r.
• Pierwsze miejsca w malarskich konkursach plenerowych w Korzenicy (maj 2000 r.) i Horyńcu (maj 2001 r.)
• Galeria Jan Gallery w Krakowie: wystawa dwóch prac malarskich pt. ”Pokój” i „Pejzaż morski”, 2006 r.
• Wystawy poplenerowe w Kazimierzu Biskupim, Narodowym Muzeum Sztuki w Poznaniu, Zamościu i w Warszawie w 2000 r. oraz ponownie w 2001 r.

KONKURSY
• Udział w konkursie włoskim 2013 r. Premio Arte Laguna 2014 r.
• I i III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Graficznym Artform Kluczbork 2001 r.
• I miejsce w konkursie plastycznym pt. „Wiedzieć jak”. Promowanie gospodarstw rolnych, konkurs organizowany w Jarosławiu, 2001 r.
• Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Jan Paderewski” – 22 nagrody z 2709 placówek plastycznych
• III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego ”Siłą czy dialogiem?”„Współcześni Europejczycy wobec konfliktów” w kategorii kompozycja malarska
• Wyróżnienie w konkursie satyrycznym „O złotą szpilę” – drugi turniej satyry 2001 r.
• Wyróżnienie w szkolnym konkursie plastycznym na pastele „Wyspiański i jemu podobni”
• Trzecie Ogólnopolskie Biennale Dzieci i Młodzieży, uczniów Liceów Plastycznych – prace zakwalifikowane na wystawę – Szczecin 2001 r.
• Evora – Portugalia – dyplom za udział w wystawie, 2000 r.
• II m¬iejsce – Malujemy pastelami – Tarnobrzeg, 2001 r.
• I miejsce w konkursie poplenerowym w Horyńcu, 2001 r.
• XII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Toruń 2000 r. – dyplom za udział w wystawie, 2000 r.
• I Miejsce w konkursie poplenerowym w Korzenicy, 2000 r.

Fanpage: https://www.facebook.com/KatarzynaKobylarzPainting3D oraz strona internetowa www.katarzynakobylarz.pl

Gazetka „Budujące Okazje“: www.kim24.pl/promocje. Kwartalnik. 40 stron. Wersja papierowa, pdf do ściągnięcia i flash do oglądania w internecie.

Była koordynatorem dwóch wniosków dotacyjnych dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków: 25 – lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w maju 2015 roku oraz Konkursu Literackiego im. W. Sebyły w 2015 r.

 
Członek jury Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”:

Barbara Jończyk

Przedsiębiorca, twórca Klub Integracji Europejskiej, klubu biznesu zrzeszającego ponad dwieście firm z całej Polski. Wydawca i redaktor naczelna magazynu ludzi biznesu przedsiębiorcy@eu i startującej właśnie pod tym logo telewizji internetowej. Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. Zaangażowana w wiele przedsięwzięć mających na celu promocję przedsiębiorczości, a także idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Od wielu lat rganizator warszawskich kolacji biznesowych, od trzech lat organizuje też ogólnopolską Letnią Galę Przedsiębiorców, połączoną z wręczeniem przyznawanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości Pereł Euroturystyki. Zaangażowana jest we wspieranie takich przedsięwzięć jak program ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”, organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, konkurs ,,Laur Innowacyjności”. W tym roku została Partnerem akcji rekomendującej stołeczną gastronomię ,,Warszawa od kuchni” organizowaną przez Warszawska Izbę Przedsiębiorców Zasiada też w kapitule projektu Debiutantki, w ramach którego organizowany jest doroczny Bal Debiutantek w pałacu w Wilanowie. Od początku zwolenniczka integracji europejskiej, w której widzi wielką historyczną szansę dla Polski, nie tylko w sferze gospodarczej.

Źródło: http://www.nagrodawiktoria.pl
 

Łukasz Gawin

Informatyk z zawodu. 10 lat doświadczenia, założenie wielu serwisów www i portali. Kilka lat pracował w Warszawie, Krakowie, obecnie pracuje w firmie  Memtor Marketing Sp. z o. o. w Częstochowie. Współtwórca strony internetowej Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”.

 

Małgorzata Omelańczuk-Pawluk

Magister sztuki, członkini Okręgu Warszawskiego ZPAP nr 14865; studia na ASP w Warszawie w latach 1984 – 89 w pracowni prof. T. Dominika – dyplom nr 5232; specjalizacja z malarstwa ściennego u prof. E. Tarkowskiego. Reprezentuje średnie pokolenie artystów malarzy. Od młodych lat związana z tą dziedziną sztuki. Podstawy rysunku i malarstwa wyniosła z Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Dominika pomogły jej rozwijać własny styl. Malarstwo artystki cechują różne zestawienia faktur: przecieranych, impastowanych, zdrapywanych; także eksperymenty z barwą i światłem oraz różne stopnie nasycenia jednego barwnego tonu.
• Swoje obrazy tworzy w zależności od wewnętrznego nastroju. Realizm przenika się z abstrakcją. Niektóre z nich są pełne ekspresji o żywym nasyceniu barw, inne zaś bardziej delikatne, wyciszone. Najczęstszym tematem prac są martwe natury, kwiaty i pejzaże, a w szczególności pejzaże z motywami leśnymi.
• Wiele obrazów z dorobku artystki znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą: Australia, Kanada, Wielka Brytania, Francja i USA.

WYSTAWY:
1988 – Warszawa; Klub MPiK ul. Dąbrowskiego
1990 – Warszawa; Galeria PAX ul. Piękna
2000 – Legionowo; Miejski Ośrodek Kultury
2001 – Łomianki; Dom Kultury
2002 – Nowy Dwór Mazowiecki; Miejski Ośrodek Kultury
2003 – Nowy Dwór Mazowiecki; Miejski Ośrodek Kultury ” Smerf ”
2005 – Nowy Dwór Mazowiecki; Nowodworski Ośrodek Kultury
2005 – Modlin Twierdza; Klub Garnizonowy
2006 – Warszawa; Hotel Marriott
30.01.2008 – Warszawa; Dom Kultury Śródmieście
11.04.2008 – Warszawa; Staromiejski Dom Kultury
07.11.2008 – Warszawa; Centrum Promocji Kultury – Klub Gocław
29.09.2009 – Warszawa; Hotel Marriott
20.04.2010 – Warszawa; Ratusz, pl. Bankowy 3/5
15.10.2011 – Nowy Dwór Mazowiecki; NOK
09.12.2011 – Legionowo; Miejski Ośrodek Kultury
26.04.2012 – Jabłonna; Galeria OGRÓD – GCKIS
19.05.2012 – Pałac Zdunowo

Źródło: Wikipedia
 
Członek jury Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”:

Prof. Jarosław Gajewski

Jarosław Gajewski jest absolwentem Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza. Pracował w zespołach artystycznych warszawskich teatrów – Polskiego (1984 – 1987), gdzie miał miejsce jego debiut zawodowy, Dramatycznego (1987 – 2003) i Narodowego (2003 – 2010).

Jest wykładowcą Akademii Teatralnej (1988 – asystent, 1995 – adiunkt, 2003 – profesor nadzwyczajny, 2012 – profesor zwyczajny) oraz jej wieloletnim prorektorem (1993 – 1999 i 2002 – 2008). Od chwili otwarcia w roku 1999 do roku 2008 kierował Teatrem Collegium Nobilium – zespołem scen Akademii Teatralnej. Należy do ścisłego grona twórców Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie i realizatorów jego pierwszych czterech edycji (2002, 2003, 2005, 2007).

W roku 1990 był stypendystą British Council.

Jest m.in. trzykrotnym laureatem Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (1990, 1998, 2005), laureatem festiwali teatrów jednego aktora w Toruniu (1986, 1989) i Wrocławiu (1986, 1989), laureatem Nagrody British Council na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (1997), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne (2001).

Otrzymał odznakę honorową dla Zasłużonego Działacza Kultury (1996), Złoty Krzyż Zasługi (2002) oraz Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011).

W 2013 r. otrzymał Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii Najlepszy aktor za film “Nocna Wizyta” w reżyserii Piotra Chrzana.

Od 1 września do 31 grudnia 2010 r. pełnił obowiązki Dyrektora Teatru Polskiego. Od stycznia 2011 do kwietnia 2016 r. był Zastępcą Dyrektora Naczelnego – Dyrektorem Artystycznym.

Aktualne role:
Burza, Autor: William Szekspir, Reżyseria: Dan Jemmett, Premiera: 24.11.2012
Dożywocie, Autor: Aleksander Fredro, Reżyseria: Filip Bajon, Premiera: 29.01.2016
TEATR POLSKI DZIECIOM: Królowa Śniegu, Autor: Hans Christian Andersen, Premiera: 20.09.2014
Wesele, Autor: Stanisław Wyspiański, Reżyseria: Krzysztof Jasiński, Premiera: 29.01.2015
Wieczór Trzech Króli, Autor: William Szekspir, Reżyseria: Dan Jemmett, Premiera: 18.06.2011
Zemsta, Autor: Aleksander Fredro, Reżyseria: Krzysztof Jasiński, Premiera: 09.03.2013

Źródło: Wikipedia
 
Członek jury Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”:

Prof. Lech Śliwonik – Prezes Kultury Tetralnej

Lech Stefan Śliwonik (ur. 7 grudnia 1939 r.) – polski teatrolog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i były rektor tej uczelni. Brat Romana Śliwonika, pisarza i poety.
W latach 1996–2002 był dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze, a w latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Akademii Teatralnej w Warszawie. Wcześniej był wieloletnim prodziekanem wydziału do spraw studiów zaocznych. W 2008 powrócił na stanowisko dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze. Od 2005 do 2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rektorów Uczelni Artystycznych (wcześniej, przez trzy lata był zastępcą przewodniczącego KRUA). Powołany w skład komisji ds. kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Akademii Teatralnej w Warszawie prowadzi zajęcia dotyczące współczesnej działalności teatralnej.
Prezes zarządu głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, redaktor naczelny czasopisma „Scena”. Brat Romana Śliwonika, pisarza i poety. Jest badaczem i znawcą polskiego teatru studenckiego, teatru alternatywnego,polityki kulturalnej.
Lech Śliwonik był także wielokrotnie jurorem Łódzkich Spotkań Teatralnych, Wrocławskich Spotkań Teatralnych Jednego Autora (WROSTJA), Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Na festiwalu Malta w Poznaniu (2006) był przewodniczącym jury I edycji konkursu debiutów Nowe Sytuacje. W latach 2002–2005 wchodził w skład kapituły Nagrody Prezydenta RP za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym”.
Odznaczenia i wyróżnienia:
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.)
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.)
Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007 r.)

Źródło: Wikipedia
 
Członek jury Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”:

Laura Łącz – Aktorka i właścicielka Agencji Reklamowej Laura

Jest absolwentką PWST w Warszawie z roku 1977 oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Na deskach teatru oficjalnie zadebiutowała 3 lutego 1978 rolą Kobiety w sztuce Ballada Łomżyńska Ernesta Brylla. W latach 1977 – 2000 występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. W roku 1983 otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.
Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, telewizyjnych, serialach, przedstawieniach teatralnych i Teatru Telewizji.
Jest autorką książek dla dzieci, m.in. “Sekret czarnego łabędzia”, “Spełnione marzenia” oraz “Bajki i wiersze na cztery pory roku”.

Filmografia:

1971: Trochę nadziei − jako dziewczyna na wsi
1972: Kwiat paproci − jako uczennica
1975: Moja wojna, moja miłość − jako Iza, kuzynka Marka
1976: Polskie drogi − jako uczennica w mieszkaniu Jedlińskiego (odc. 5)
1977: Układ krążenia − jako Ewa, dziewczyna Maćka Bognara (odc. 1)
1978: Zielona miłość − jako koleżanka “Sarny” (odc. 1)
1980: Punkt widzenia − jako kobieta wynajmująca mieszkanie Jacka (odc. 6)
1980: Sherlock Holmes and Doctor Watson − jako lady Sarah Kindersley (odc. 22)
1980: Nasze podwórko − jako matka Moniki (odc. 5)
1980: Polonia Restituta − jako żona Franka Pawlaka
1980: Kontrakt − jako tancerka
1980: Kto za? − jako dziewczyna
1980: Krab i Joanna − jako Danka
1981: Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy − jako zakonnica w szpitalu (odc. 2)
1981: Wierne blizny − jako Grażyna
1981: Filip z konopi − jako córka arystokratki
1981: Białe tango − jako Magda Chojnacka
1981: Gdzie szukać szczęścia − jako widmo
1981−1987: 07 zgłoś się − dwie role:
jako prostytutka Elżbieta Żywulska (odc. 14)
Anna Moderska, siostra Henryka (odc. 21)
1982: Polonia Restituta − jako żona Franka Pawlaka (odc. 1)
1982: Latawiec − jako Iwonka Stecówna
1983: Kamienne tablice − jako Margit Ward
1985: Dłużnicy śmierci − jako Irena
1985: Tumor Witkacego − jako Marysia grająca rolę Izi
1995: Sukces − jako Jadwiga Sówka, żona Tadeusza (odc. 7 i 9)
od 2002: Klan − jako Gabriela Wilczyńska
2002: Na dobre i na złe − jako Grudzińska, matka Dominiki (odc. 104)
2004: Kryminalni − jako zakładniczka (odc. 13)
2006: Niania − jako właścicielka (odc. 28)
2013: Na Wspólnej − jako Wolska
2014: Ojciec Mateusz − jako Janina Popławska (odc. 144)

Źródło: Wikipedia
 

Członek jury Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”:

Anna Teresa Nehrebecka – Byczewska z domu Wojciechowska – polska aktorka teatralna i filmowa

W 1969 roku ukończyła studia w warszawskiej PWST, debiutowała w filmie w 1967 roku. W 1969 r. została aktorką Teatru Polskiego w Warszawie. Zagrała liczne role teatralne, filmowe i telewizyjne zarówno z repertuaru klasycznego, jak i współczesnego. Tworzyła programy poetycko – recytatorskie w radiu i telewizji. Cykl ten zapoczątkowany został w latach 70 – tych, zawierał m. in. poezje Stanisława Balińskiego, Zofii Bohdanowiczowej, Ryszarda Kiersnowskiego, Beaty Obertyńskiej.

Występowała w okresie stanu wojennego w kościołach i domach prywatnych. Miała koncerty poetyckie w Europie, Australii, Nowej Zelandii i w USA.

Grała w filmach zrealizowanych we Francji i na Węgrzech. Wystąpiła także w albańskim filmie Kujtima Çashku “Pułkownik Bunkier”, w którym zagrała jedną z głównych ról polską żonę albańskiego oficera.

Była członkinią komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015. W 2010 uzyskała mandat radnej miasta Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej, w 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję.

Mężem Anny Nehrebeckiej jest dyplomata Iwo Byczewski. Ma dwójkę dzieci.

Odznaczenia i nagrody:

W 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a 1988 odznakę Zasłużony Działacz Kultury, zaś w 1994 honorową odznakę Polskiego Związku Niewidomych. W 1978 przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji przyznał jej nagrodę za współudział artystyczny i wybitne wykonawstwo w programach politycznych Polskiego Radia.

Wybrana filmografia:

Duch z Canterville (1967, reż. Ewa Petelska) – Virginia Otis
Podróżni jak inni (1969, reż. Wojciech Marczewski)
Mały (1970, reż. Julian Dziedzina) – Ania, gosposia Lewickich
Życie rodzinne (1971, reż. Krzysztof Zanussi)
Kopernik (1972, reż. Ewa i Czesław Petelscy) – Diana d’Este na dworze w Ferrarze
Kopernik (1972) – Diana d’Este na dworze w Ferrarze (odc. 1)
Droga (1973, reż. Sylwester Chęciński) – Helena Gerlicz, żona Zbyszka
Ziemia obiecana (1974, reż. Andrzej Wajda) – Anka, narzeczona Borowieckiego
Doktor Judym (1975, reż. Wojciech Haupe)
Noce i dnie (1975, reż. Jerzy Antczak)
Zanim nadejdzie dzień (1976, reż. Roman Rydzewski)
Olśnienie (1976, reż. Jan Budkiewicz)
serial telewizyjny Polskie drogi (1976, reż. Janusz Morgenstern)
Rytm serca (1977, reż. Zbigniew Kamiński)
Kísértés (1977, reż. Károly Esztergályos)
serial telewizyjny Rodzina Połanieckich (1978, reż. Jan Rybkowski)
Romans Teresy Hennert (1978, reż. Ignacy Gogolewski)
Czułe miejsca (1980, reż. Piotr Andrejew)
serial telewizyjny Jan Serce (1981, reż. Radosław Piwowarski) – Małgosia Krukowska
Zasieki (1981, reż. Andrzej Piotrowski)
Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy (1982) − Matylda Hausner/Frankowska
Marynia (1983, reż. Jan Rybkowski)
Punkty za pochodzenie (1983, reż. Franciszek Trzeciak)
Dom wariatów (1984, reż. Marek Koterski)
Komediantka (1987, reż. Jerzy Sztwiertnia) − Zaleska
Po upadku. Sceny z życia nomenklatury (1990, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki)
Panna z mokrą głową (1994, reż. Krzysztof Tarnas)
Panna z mokrą głową (1994) − mama Irenki
Aube à l’envers (1995, reż. Sophie Marceau)
Papież Polak (1995, reż. Alina Czerniakowska) − narratorka
Damski interes (1996, reż. Krzysztof Zanussi)
Złotopolscy (1997–2000, reż. Maciej Dutkiewicz, Janusz Dymek, Ireneusz Engler, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski) – Barbara Złotopolska
Pułkownik Bunkier (1998, reż. Kujtim Çashku) – Ana Jakubowska-Neto
Zaduszki narodowe 2000. Sybir ostatnie pożegnaie (2000, reż. Olgierd Łukaszewicz) – narrator
Na dobre i na złe (2004, reż. Maciej Dejczer, Janusz Zaorski) – Irena Suchocka
Kopciuszek (2006, reż. Jerzy Łukaszewicz) – Bożena
Popiełuszko. Wolność jest w nas (2009, reż. Rafał Wieczyński) – Aktorka
Londyńczycy (2010, reż. Maciej Migas) – matka Marii
Instynkt (2011, reż.Patryk Vega) – Małecka, matka Kamila
Mój rower (2012, reż. Piotr Trzaskalski) – Barbara Starnawska, żona Włodzimierza
Chce się żyć (2013, reż. Maciej Pieprzyca) – pani Jola, nauczycielka języka Blissa
Sierpniowe niebo. 63 dni chwały (2013, reż. Ireneusz Dobrowolski) – matka Basi
Źródło: Wikipedia
 

Anna Dulian – Inspektor Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno

Od drugiego spotkania Komitetu Fredrowskiego bierze czynny udział w komitecie za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa. Dzięki jej staraniom zespół z Kępna będzie miał swój odrębny pokaz teatralny podczas Festiwalu w Warszawie.