O festiwalu

Aleksander Fredro

 

Realizacja festiwalu teatralnego, fredrowskiego “Mocium Panie” odbyła się w Warszawie.

Półfinał odbył się w dniu 30 kwietnia 2017 roku w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbinskiej 2.

Finał odbył się w dniu 28 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie przy ulicy Brukselskiej 23.

źródło: serwis Urzędu Dzielnicy Praga – Południe

Hrabia Aleksander Fedro w niedzielne popołudnie 28 maja zagościł swą twórczością w PROMIE Kultury Saska Kępa. Tegoż dnia odbył się finał Mazowieckiego i Warszawskiego Festiwalu Fredrowskiego pn „Mocium Panie”. Organizatorem był Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wraz z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków. Na deskach scenicznych Promu Kultury Saska Kępa mieliśmy okazję zobaczyć 8 spektakli, z czego 6 podlegało ocenie jury.
Gościnnie wystąpili: Grupa Teatralna z Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Grupa Teatralna Hurragram z Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim.
Jury w składzie: Laura Łącz, Anna Nehrebecka-Byczyńska, Katarzyna Osowiecka z ogromnym zainteresowaniem obejrzało występy 6 grup teatralnych:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie zaprezentowała spektakl pn. „ Zemsta”;
  • Grupa Teatralna z Zespołu Szkół nr 84 zaprezentowała spektakl pn.  „FREDROKENTRON”;
  • Grupa Teatralna z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Generała Piotra Szembeka w Warszawie zaprezentowała spektakl pn.  “Damy i Huzary”;
  • Grupa Teatralna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Publiczne Gimnazjum w Wolanowie k. Radomia zaprezentowała spektakl pn.  “Zemsta będzie słodka”;
  • Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprezentowała spektakl pn. “Zemsta-wybrane fragmenty”;
  • Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku zaprezentowała spektakl pn.  „Zemsta”

Wszystkim występom młodych adeptów sceny teatralnej przyglądali się: Marcin Kluś-Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe, Ryszard Kalkhoff –Przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Dzielnicy Praga-Południe, Michał Wieremiejczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Małgorzata Naimska Zastępca Dyrektora Biura Kultury w m.st. Warszawy, Władysław Szeląg Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Ewelina Dziewońska-Chudy Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Odział w Częstochowie oraz przybyli widzowie.
Całość uświetniła prowadząca Festiwal Pani Laura Łącz. A w oczekiwaniu na werdykt Jury, przybyli goście mieli okazje obejrzeć spektakl teatralny pt. „Damy i Huzary” w autorskiej reżyserii Laury Łącz.
Jury po burzliwych obradach i długich rozmowach ogłosiło werdykt.
I tak:
I miejsce – zajęła Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprezentowała spektakl pn. “Zemsta-wybrane fragmenty”;
II miejsce przyznano Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie
Jury postanowiło nie przyznawać III miejsca, natomiast wyróżniło dwóch młodych aktorów za pracę aktorską, ruch sceniczny, dojrzałą interpretację roli i rozumienie przedstawianych ról. Wyróżnienie trafiło na ręce Karoliny Wereszczyńskiej oraz Kuby Dyniewicza z Grupy Teatralnej z Zespołu Szkół nr 84.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.


1. Idea Fredrowskiego Festiwalu Mocium Panie

W dniu 17 listopada 2016 r. z okazji 140 rocznicy śmierci hrabiego Aleksandra Fredry, Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałę o upamiętnieniu postaci poety i żołnierza pomnikiem i upoważniła Towarzystwo Historyczne im. Szembeków do powołania Komitetu Budowy Pomnika oraz zorganizowanie w 2017 r. Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”.

Festiwal Fredrowski pt. “Mocium Panie” odbędzie się na terenie Warszawy i Mazowsza w pierwszej połowie 2017 r. Projekt jest realizacją kompletną w zakresie Półfinału i Finału oraz imprez towarzyszących dla Festiwalu Fredrowskiego “Mocium Panie”. Festiwal ma na celu zorganizowanie przeglądu sztuk teatralnych inspirowanych sztuką, poezją, Aleksandra Hrabiego Fredry. Festiwal jest kierowany do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz domów kultury, centrów kultury i szkół artystycznych i teatralnych oraz innych placówek, które deklarują uczestnictwo w wydarzeniu. “Mocium Panie” to festiwal dedykowany pamięci Andrzeja Łapickiego, organizowanego przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie pod hasłem przewodnim „Warszawskie ślady Aleksandra hr. Fredry”.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Do czego przyczyni się Festiwal, co zmieni i w jaki sposób?

Przyczyni się do popularyzacji życia i twórczości naszego komediopisarza Aleksandra Hrabiego Fredry.

2. Jaki będzie rezultat uczestnictwa w wydarzeniu?

Teatr przybliża i pogłębia relacje międzyludzkie, wyostrza zmysł inteligencji, buduje charakter.

3. Teatr czy internet?

Niezmiernie ważne jest wzbogacanie swojego życia poprzez kulturę i to właśnie nastąpi poprzez współpracę przy Festiwalu.

4. Laureaci co zyskują?

Prestiż pokazania wygranych zespołów podczas uroczystej gali półfinałowej i finałowej. To mobilizacja do dalszego zajmowania się kulturą, teatrem, sztuką.

5. Czy nastąpi odkrywanie młodych talentów?

Tak, nastąpi odkrywanie młodych talentów jak też przewidujemy niespodzianki od sponsorów.

6. Kiedy odbędzie się Festiwal Mocium Panie?

I Edycja Festiwalu Fredrowskiego „Mocium Panie” odbędzie się w 1 połowie 2017 r. Dokładnie półfinał odbędzie się dnia 30 kwietnia 2017 r. w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 w Warszawie. Natomiast Finał odbędzie się dnia 27 maja 2017 r. w Centrum Promocji Kultury na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy.

7. Czego możemy się spodziewać po Festiwalu „Mocium Panie”?

Możemy spodziewać się występów gościnnych m. in: zespół młodzieżowy z Kępna pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piotra Psikusa, zespół Teatralny pod opieką aktorki Laury Łącz zagra sztukę Aleksandra Hrabiego Fredry pt.„Damy i Huzary”, występ teatralny z Nowodworskiego Ośrodka Kultury orazzobaczymy wystawę pokonkursową z I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Dzieła Aleksandra Hr. Fredry w malarstwie i rysunku pod patronatem Burmistrza Jacka Kowalskiego. Dodatkowo na tę okoliczność będzie można zobaczyć obrazy związane z Aleksandrem Hr. Fredrą w wykonaniu artystki Katarzyny Kobylarz.

8. Czy mają Państwo jakieś wsparcie, patronaty?

Tak oczywiście. Patronat Honorowy objęli m. in. :
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Przewodniczący Sejmiku Woj. Mazowieckiego – Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy – Tomasz Kucharski
Patronat Medialny – TVP3
Współorganizator Festiwalu Klub Integracji Europejskiej – Prezes Barbara Jończyk

Opracował Dyrektor Festiwalu: Władysław Ryszard Szeląg – Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Katarzyna Kobylarz

2. Komitet ds. Festiwalu i upamiętnienie pomnikiem Aleksandra hr. Fredry

Patronat nad Festiwalem Mocium Panie sprawują: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezes Klubu Integracji Europejskiej Barbara Jończyk, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe Tomasz Kucharski.

Pierwsze spotkanie Komitetu Fredrowskiego odbyło się 12 października 2015 r. w siedzibie Biura Kultury m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w Warszawie. W ramach 140 rocznicy śmierci Aleksandra Hrabiego Fredry została zorganizowana wystawa szembekowsko – fredrowska autorstwa Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Szeląga w Promie w Warszawie.

Przedstawiamy skład Komitetu Fredrowskiego, jaki odbył się podczas ostatniego VI spotkania ws Festiwalu “Mocium Panie” 29-11-2016 r. :

Władysław Ryszard Szeląg – Dyrektor Festiwalu „Mocium Panie” oraz Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Katarzyna Kobylarz – Dyrektor Artystyczny Festiwalu „Mocium Panie”

Ewa Masny – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Małgorzata Żubel – Zielicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty przy Radzie m. st. Warszawy
Małgorzata Naimska – Zastępca Dyrektora Biura Kultury m. st. Warszawy
Barbara Jończyk – Prezes Integracji Europejskiej i Europejskiego Forum Przedsiębiorczości – Współorganizator
Profesor Adam Myjak – JM Rektor ASP
Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy
Paweł Cukrowski – Dyrektor Departamentu Kultury – Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego
Sławomir Ignaczak – Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego, Departament Kultury
Barbara Wasiak – Dyrektor Centrum Promocji Kultury
Mirosław Salach – Zastępca Dyrektora Centrum Promocji Kultury
Beata Polaczyńska – Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury
Halina Panufnik – Wydział Oświaty i Wychowania, Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
Marzenna Adamiak – Naczelnik Oświaty i Wychowania, Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
Michał Wieremiejczyk – Z – ca Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
Piotr Psikus – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno woj. wielkopolskie
Laura Łącz – aktorka, właścicielka Agencji Artystycznej “Laura”
Prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska – Akademia Teatralna
Iwona Maciąg – Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Wilanów
Inspektor Anna Dulian – Kępno
Małgorzata Omelańczuk – Pawluk – artystka i koordynator wystaw w Nowodworskim Ośrodku Kultury
Andrzej Machulski – Biuro Edukacji m. st. Warszawy
dr Tomasz Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski
Artur Gruntman – inspektor WKS Urząd Dzielnicy Praga – Południe
Wiesława Krynicka – Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla
Grażyna Mioduszewska – Urząd Dzielnicy Żoliborz
Zuzanna Rosińska – Pracownik Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie
Anna Mieczyńska – Jerominek – Zastępca Dyrektora Domu Kultury Śródmieście

3. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków – geneza i działalność
 

Rzadko która z Rodzin przybyłych z obczyzny do Polski i tu osiadłych, wydała w przeciągu dwóch wieków tylu dygnitarzy, duchownych i świeckich. Swoje imię zapisali na kartach historii niezatartymi głoskami Szembekowie. Korzenie ich Rodu, wywodzą się z Niemiec, gdzie jak twierdzą heraldycy, już za czasów Karola Wielkiego przedstawiciel tego Rodu miał otrzymać klejnot szlachecki w roku 813, o czym świadczy dyplom z roku 1313 dla rycerza Henryka Schonenbeka wydany przez cesarza Henryka VII. Jako dowódca pancerny zginął w bitwie pod Grecy. W Polsce Ród ten osiedlił się w 1556 roku w Krakowie. Za zasługi dla nowej Ojczyzny, Bartłomiej Szembek otrzymał od króla Zygmunta Augusta indygenat i zaliczony został w poczet szlachty polskiej.

Herb stanowiła tarcza z pasem biegnącym w dół z lewego do prawego boku. Na pasie umieszczono trzy róże, a nad i pod nim w polu błękitnym, po jednej kozie. Zwieńczenie stanowi pół kozy i hełm z orlimi skrzydłami.

Po dogłębnym zbadaniu historycznych faktów na temat Rodu Szembeków, dochodzimy do wniosku, że ród ten bronił Polski i Polaków wg zawołania „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Do dziś na Wawelu jest przechowywane trofeum z Odsieczy Wiednia, tzw. „Siodło Tureckie”, zdobyte przez Przecława Szembeka. Biskup Krzysztof Jan Szembek wsławił się pierwszą koronacją Królowej Polski Matki Bożej Częstochowskiej, obranej przez Króla Jana Kazimierza na Królową Polski po zwycięstwie nad Szwedami. Pod Warszawą jest miejsce sławiące poświęcenie w walkach z zaborcą – Olszynka Grochowska, związana z walkami Generała Piotra Szembeka. Siemianice k. Kępna przechowują złożone doczesne szczątki Aleksandra Szembeka, dzielnie walczącego o odzyskanie wolności przez Polskę po długim okresie zaborów. W czasie II – giej RP postać Jana Szembeka, pokazała nam dzielną postawę Jana Szembeka z Młoszowej k. Krakowa w zmaganiach na arenie dyplomatycznej z agresorami Polski w 1939 r.

Ród ten pokazuje, że wartości w powyższym zawołaniu to nie przeżytek, a są to wartości aktualne przez wieki. Odsiecz Wiednia np. uświadamia nam dziś w XXI w., że gdyby nie ta postawa Szembeka i jego współtowarzyszy pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, europejczycy dzisiaj nie mówiliby w swoich narodowych językach. Warto więc poznać ten Ród i wdrożyć w życie cnoty, którymi się kierowali Jego Przedstawiciele. Oni ratowali nie tylko Polskę, ale i Europę.

Do najbardziej znanych postaci tego Rodu Szembeków należą :

Przecław Szembek : kasztelan wojnicki. W latach 1688 – 1690 był Marszałkiem Koła Rycerskiego Województwa Krakowskiego i brał czynny udział w odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Z wyprawy tej przywiózł trofeum w postaci uprzęży jeździeckiej. Dawniej (do II – giej wojny światowej) znajdowała się ona w Pałacu generała Piotra Szembeka w Siemianicach k. Kępna, a współcześnie możemy ją oglądać w zbiorach na Wawelu w Krakowie.

Stanisław Szembek (1650 – 1721): biskup kujawski, arcybiskup gnieźnieński od 1705 roku Prymas Polski. W czasie najazdu szwedzkiego na Polskę schronił archiwum i klejnoty królewskie na Śląsku i na Morawach.

Krzysztof Jan Szembek (1669 – 1749): biskup warmiński, przemyski, chełmiński. Doprowadził do koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Była to pierwsza koronacja obrazu poza Włochami, tj. 8 września 1717 roku.

Aleksander Szembek: poseł ziemi chrzanowskiej, trzebińskiej, etc. Za zasługi w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 1791 roku otrzymał Order Orła Białego. Właściciel Poręby Żegoty, Chrzanowa. Spoczywa w klasztorze pod wezwaniem stygmatów Św. Franciszka w Alwernii k. Krakowa.

Piotr Szembek: generał, a wpierw adiutant generała Henryka Dąbrowskiego. Pierwszy chrzest bojowy przeszedł 23 lutego w 1807 roku pod Tczewem w tzw. „piekielnej kampanii”. W roku 1809 został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Brał udział w kampanii napoleońskiej i otrzymał Odznaczenie Legii Honorowej. Żona Piotra Szembeka to Henrieta Becu de Tavanier. Jako Generał Dywizji brał udział w Powstaniu Listopadowym, bronił Olszynki Grochowskiej i Wawra wraz z przyjacielem, kapitanem Józefem Patelskim z Kwaczały k. Krakowa.

Jan Szembek (1881 – 1945): urodzony w Porębie Żegocie jako syn Zygmunta i Klementyny Dzieduszyckiej. Uczył się w gimnazjum w Krakowie im. Króla Jana III Sobieskiego i studiował Nauki Polityczne w Wiedniu. Był jednym z najbardziej zasłużonych dyplomatów II RP. Posłował w Bośni i Hercegowinie, Budapeszcie, Brukseli oraz w Bukareszcie. W dniu 5 listopada 1932 roku w trzy dni po objęciu teki Ministra Spraw Zagranicznych, otrzymał nominację od Marszałka Józefa Piłsudskiego na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie spraw Zagranicznych. W latach 1944 – 1945, skupił się na przygotowaniu swoich dzienników do druku oraz zaczął prace nad książką o stosunkach polsko – niemieckich. W dniu 8 sierpnia 1945 roku, Jan Szembek przybył do Lizbony, aby przygotować końcowy rozdział książki. Po powrocie do domu pracował w doskonałej formie do 2 – giej w nocy. Nad ranem już nie żył. Został pochowany na miejscowym cmentarzu Estorii pod Lizboną. Zostawił swoją ukochaną żonę Izabelę Skrzyńską. Jan Szembek posiadał dobra w Trzebini Młoszowej k. Krakowa.

Włodzimierz Szembek: ksiądz, urodzony w 1883 r. w Porębie Żegoty, brat Jana Szembeka. Uczęszczał do gimnazjum im, króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał stopień inż. rolnictwa, był poliglotą, erudytą, a także miłośnikiem teatru. Sam często występował na scenie. Mając lat 46 wstąpił do Zakonu Salezjanów. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała księcia Adama Sapiehy. W roku 1942 został aresztowany w Skawie, był torturowany w zakopiańskim więzieniu w Tarnowie. Dnia 18 września 1942 zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu za nawracanie komendanta obozu Hoesa. Pierwszy męczennik w Rodzie Szembeków. Obecnie proces Jego beatyfikacji został zakończony.

Maria z Fredrów Szembekowa (1862 – 1937): córka Jana Aleksandra Fredry (syna komediopisarza Aleksandra Fredry) i Marii z Mierów. Urodziła się w dworku Aleksandra Fredry na Chorowszczyźnie koło Lwowa. Autorka książki o Aleksandrze Fredrze „Niegdyś”, wydana w 1927 roku w Lwowie. Autorka fraszek, satyr, książek np. „Wiersze ulotne”, uznana w zbiorze poetów XIX w. kustoszem pamiątek po swoim dziadku Aleksandrze.

Zofia Szembekówna: córka Marii z Fredrów i Piotra Szembeka. Ojciec jej był adiutantem generała Taczanowskiego, który brał udział w Powstaniu Styczniowym. Zofia była archeologiem, etnografem, poetką oraz malarką. Od 1909 roku była zakonnicą, służebnicą Pani Jazłowieckiej – Siostra Maria Krysta. W zakonie była nauczycielką języka polskiego, historii oraz łaciny. Pisała teksty sceniczne i teatralne. Zmarła w klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymonowie w roku 1974.

Jadwiga Szembekówna Szeptycka: córka Marii z Fredrów i Piotra Szembeków. Archeolog – odkryła 100 grobów z okresu rzymskiego na terenie Siemianic i Lipia oraz przebadała je. Była etnografem, poetką i malarką, a zarazem uczennicą Tomasza Lisiewicza (uczeń Jana Matejki). Była żoną Leona Szeptyckiego. Zamordowana została wraz z mężem w majątku Przyłbice, przez NKWD. Syn Andrzej, który był klerykiem, został również zamordowany przez NKWD jako oficer rezerwy w Katyniu.

Aleksander Szembek: Radca Ambasady Polskiej w Paryżu (w okresie międzywojennym). Współtwórca Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kawaler Krzyża Oficerskiego Polonia Restituta, Komandor Legii Honorowej. Pierwszy Prezes Izby Rolniczej w Wielkopolsce i w Polsce. Członek Sejmiku Powiatowego w Powiecie Kępińskim. W okresie po I wojnie światowej opowiadał się za przyłączeniem ziem Powiatu Kępińskiego do Polski – co uhonorował dopiero Traktat Wersalski 1919 roku. Współpracował z Romanem Dmowskim w okresie prac Traktatu Wersalskiego dla przyłączenia wielu miejscowości Powiatu kępińskiego do Polski.

Bogdan Szembek: syn artysty malarza Stanisława i Augusty z Zawiszów Czarnych. Należał do czołowych postaci ruchu polskiego w okresie Powstania Wielkopolskiego. Archeolog, Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Fundator Klasztoru Ojców Pasjonistów w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego. W dniu 6 listopada 1932 roku wspólnie z księdzem Prymasem Kardynałem Augustem Hlondem poświęcił Kościół. Pierwszym jego przełożonym był Włoch Ojciec Bartłomiej Rapatii.

Maria Szembekówna: córka Bogdana Szembeka. Wstąpiła do zakonu Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. Została zamordowana w lesie rusiłowskim przez nacjonalistów ukraińskich w 1944 roku. Była czwartą męczennicą Rodu Szembeków.

Ród Szembeków w momencie gdy doszedł do dużego znaczenia w Polsce, łączył się z pierwszymi rodami w kraju tj.: Leszczyńskimi, Poniatowskimi, Fredrami, Pieniążkami, Czartoryskimi, Krasińskimi i Sapiehami. Ich epitafia są w Kościele Mariackim w Krakowie, gdzie Szembek jest fundatorem Kaplicy Loretańskiej, a także ich epitafia są w kościołach i Katedrze Fromborskiej, Katedrze Warszawskiej w Klasztorze pod wezwaniem stygmatów św. Franciszka w Alwerni k. Krakowa w kościele w Porębie Żegoty oraz Św. Brygidy w Gdańsku. Dodać należy, że przedstawiciele Rodu spoczywają w kościele Ojców Reformatów w Krakowie oraz na cmentarzu w Porębie Żegoty spoczywa Biskup Mohylewski Stanisław Szembek, a w kościele pod wezwaniem Św. Idziego w Siemianicach k. Kępna spoczywają doczesne szczątki bohatera Powstania Listopadowego i obrońcy spod Warszawy z Olszynki Grochowskiej, Piotra hr. Szembeka.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków uważa, iż Ród który wydał Polsce dwóch Prymasów, sześciu biskupów, kilku generałów, czterech męczenników, wielu patriotów oraz zakonników i zakonnice, nie powinien być zapomniany.

Popularyzacja dokonań Rodu Szembeków jest okazją do ożywienia lokalnej tradycji i patriotyzmu, tym bardziej, że korzenie tego znamienitego Rodu wywodzą się z Niemiec, co powinno zastanowić w swym postępowaniu Rody i Rodziny o korzeniach polskich, a także może niejednokrotnie je zawstydzić w zaniedbywaniu poczucia narodowego – polskiego w dobie obecnej.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, a w szczególności Prezes Władysław Szeląg, prowadził następujące działania związane z celami Towarzystwa:

ROK 1990:

10 maja 1990 roku – Sąd Wojewódzki w Kaliszu wpisał do rejestru Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

W dniu 16 czerwca 1990 roku z inicjatywy Prezesa Władysława Szeląga, nadano Bibliotece Publicznej w Kępnie imię wnuczki Aleksandra hr. Fredry, Marii hr. Szembekowej.

W dniu 16 i 17 listopada 1990 roku odbyła się w Pałacu Generała Piotra Szembeka w Siemianicach Sesja z udziałem wybitnych znawców tematu historii Powstania Listopadowego, poświęcona Rodowi Szembeków. Na uroczystość tą przybyła prawnuczka Aleksandra Fredry dr Elżbieta Wejman z Torunia. Z tej Sesji został przygotowany program dla Telewizji Polskiej („Teleranek”) pod redakcją Barbary Karwat.

ROK 1991:

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków organizuje szereg spotkań na terenie byłego woj. kaliskiego na których przypomniano między innymi: poetkę Alicję Iwańską z Mikorzyna, jej męża Jana Gralewskiego tzw. „cichociemny” pseudonim „Pankracy” (zginął w katastrofie z Premierem Władysławem Sikorskim w Gibraltarze); Stanisława Czernika z Ostrzeszowa, Redaktora Naczelnego czasopisma „Okolice poetów”; płk. Stanisława Thiela z Doruchowa Powstańca Wielkopolskiego; został przypomniany artysta malarz z Wysoka Wielkiego Stanisław Szembek.

ROK 1992:

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków organizuje Sesję w Porębie Żegocie k. Krakowa poświęconą ostatniemu Wiceministrowi II RP Janowi Szembekowi. Przypomniano również sylwetki kpt. Józefa Patelskiego z Kwaczały, uczestnika Powstania Listopadowego, Pawła Starzeńskiego z Płaz dyplomaty i sekretarza Ministra Józefa Becka, Posła Powiatu Chrzanowskiego Aleksandra Szembeka, uczestnika Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
W Kłobucku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Prezes Władysław Szeląg zorganizował Sesję poświęconą poecie Władysławowi Sebyle zamordowanemu przez NKWD w Charkowie i poetce Halinie Poświatowskiej z Częstochowy.

ROK 1993:

30 stycznia Prezes Władysław Szeląg zorganizował w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Sesję Naukową poświęconą komediopisarzowi Aleksandrowi Fredrze z okazji 200 – tnej rocznicy jego urodzin. Odbył serię spotkań w całym Kraju i wziął udział telewizyjnej „Papkinadzie” z aktorem Andrzejem Łapickim. Sukcesem okazało się nadanie szkole podstawowej nr 38 w Częstochowie imienia Aleksandra hr. Fredry. To samo imię otrzymało również Liceum Ogólnokształcące nr 81 w Warszawie, dzięki inicjatywie Prezesa Władysława Szeląga.

ROK 1994:

Prezes Władysław Szeląg, organizuje sesję poświęconą Stanisławowi Szembekowi, artyście – malarzowi Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, który był uczniem Jana Matejki. Sesja odbyła się w jego posiadłości w Wysocku Wielkim k. Ostrowa Wielkopolskiego. Towarzystwo przypomniało również księcia Lwa Sapiehę, dziennikarza BBC i tłumacza, a od 1935 r. pracującego w polskiej sekcji BBC w Anglii, ponadto będącego dziennikarzem prasy emigracyjnej „Tygodnika Polskiego”, „Dnia żołnierza” i „Dziennika Polskiego”. Żoną jego była Zofia hr. Szembek . Lew Sapieha tłumaczył książki Józefa Mackiewicza na język angielski. Zmarł w 1990 roku w Eastbourne (Anglia).
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków zorganizował również sesję naukową poświęconą księdzu Piotrowi Wawrzyniakowi, bohaterowi filmu „Najdłuższa wojna w nowoczesnej Europie”. Celem tej sesji było ratowanie plebanii w Mogilnie od dalszej dewastacji oraz powołanie Muzeum Piotra Wawrzyniaka.

ROK 1995:

Prezes Władysław Szeląg, zorganizował sesję w Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie poświęconą 110 – tej rocznicy urodzin Zofii hr. Szembek, która była etnografem, archeologiem i nauczycielem greki, historii oraz łaciny. Była również zakonnicą w Zakonie Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu.
Prezes Towarzystwa zorganizował również w tym roku promocję młodych talentów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie.

ROK 1996:

Prezes Władysław Szeląg przypomniał uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku Adama Chmielowskiego (Święty Brat Albert Chmielowski) w miejscowości Mełchów pod Koniecpolem. Towarzystwo przyczyniło się do odnowienia monumentu z Powstania Styczniowego na cmentarzu w Koniecpolu.
Zorganizowano również sesję w Centrum Kultury Civitas Christiana w Warszawie, poświęconą Księdzu Piotrowi Wawrzyniakowi oraz dr Aleksandrowi Szembekowi, Pierwszemu Prezesowi Izb Rolniczych Rolniczych w Polsce. Z Sesji tej został wyemitowany program w Telewizji Polonia.
Podobna uroczystość odbyła się w Mogilnie, gdzie ksiądz Piotr Wawrzyniak był Proboszczem, Prezesem Banku Spółdzielczego oraz Prezesem Kółka Rolniczego i założycielem gazety „Orędownik Mogileński”.

ROK 1997:

Prezes Władysław Szeląg organizuje Sympozjum „Dyplomacja II RP i dziś” w Pałacu Wiceministra Spraw Zagranicznych Jana hr. Szembeka w Młoszowej k. Trzebini. Przypomniał twórców II – giej RP, od Marszałka Józefa Piłsudskiego do ostatniego Prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Prezes Towarzystwa zorganizował również cykl spotkań w placówkach kulturalno – oświatowych w Powiecie Chrzanowskim. Zorganizował promocję młodych talentów w Domu Kultury w Młoszowej, o czym pisał „Dziennik Polski” w Krakowie.

ROK 1998:

W 80 – tą rocznicę Polskiej Służby Zagranicznej, Prezes Towarzystwa zorganizował trzy sesje poświęcone dyplomacji II – giej RP. Pierwsza Sesja z udziałem Korpusu Dyplomatycznego odbyła się w Sejmie RP. Druga Sesja pt. „Teki Jana hr. Szembeka” została zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim, a trzecia odbyła się w szkole podstawowej w Płazach, poświęcona Pawłowi Starzyńskiemu, Sekretarzowi Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka.
Zorganizowano Pierwszy Konkurs Literacki im. Władysława Sebyły – poety, żołnierza roku 1939, a także Prezesa Grupy Literackiej „Kwadryga”, a zamordowanego w Charkowie przez NKWD. Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się w rodzinnym mieście poety w Kołobucku k. Częstochowy.
Towarzystwo zorganizowało pierwszy Festiwal Aleksandra hr. Fredry pt. „Mocium Panie”.

ROK 1999:

Towarzystwo pod przewodnictwem Prezesa Władysława Szeląga, zorganizowało cykl spotkań poświęconych promocji młodych talentów „Od poezji do historii”. Pokazano także na terenie całego Kraju wystawę, pt. „Stąd Ród Szembeków i Fredrów”.

W listopadzie zorganizowano w Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. Jana III Sobieskiego spotkanie poświęcone absolwentom tego Liceum, Janowi i Włodzimierzowi Szembekom.
W Domu Kultury w Karniewicach zorganizowano spotkanie fredrowskie poświęcone Aleksandrowi Fredrze na które została zaproszona młodzież i społeczeństwo.
Towarzystwo wydało w wydawnictwie „Anagram” poezję Władysława Sebyły pt. „Nie wierz moim grzechom”.

ROK 2000:

W 60 – tą rocznicę zbrodni katyńskiej, Prezes Władysław Szeląg zorganizował wystawę w Domu Polonii w Warszawie pt. „Ludzie Katynia”. Uroczystego otwarcia dokonał ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Wystąpiła też młodzież (Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych) z Kłobucka, miasta poety Władysława Sebyły, prezentując program artystyczny poświęcony twórczości poety. Uczestniczył również Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski, Kapelan Rodzin Katyńskich. Należy dodać, iż poeta Władysław Sebyła został zamordowany w Charkowie przez NKWD.

W dniu 7 kwietnia Prezes Władysław Szeląg zorganizował uroczystość katyńską w Kłobucku, gdzie przedstawił życie i twórczość poety urodzonego w tym mieście.

Dnia 14 kwietnia Prezes Towarzystwa w Domu Kultury w Rybniku przedstawił twórczość poety Władysława Sebyły.

Dnia 25 sierpnia odbyła się w biurze Towarzystwa w Warszawie wystawa pt. „Warszawa w grobach Katynia”.

ROK 2001:

W biurze Towarzystwa w Warszawie, zorganizowano wystawę pt. „Generał Piotr Szembek – bohater Powstania Listopadowego”. Gen. Piotr Szembek dzielnie walczył i dowodził walką pod Olszynką Grochowską i Wawrem.
Prezes Towarzystwa spotkał się z młodzieżą w Kłobucku – tematem spotkania było życie i twórczość poety Władysława Sebyły.

ROK 2002:

W biurze Towarzystwa przy ul. Wilczej w Warszawie otwarto wystawę pt. „Aleksander hr. Fredro i Jego Rodzina”.

ROK 2003:

W dniu 23 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Izby Rolnicze wobec wyzwań integracji europejskiej”. Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Aleksander hr. Fredro i Jego Rodzina”.
W czasie konferencji wygłoszono między innymi referaty:
– Eric Thebault przedstawiciel Ambasady Francji: o francuskich izbach rolniczych,
– Urszula Budzich kierownik programu Agro – Info z Funduszu Współpracy: o bankowości spółdzielczej,
– Władysław Ryszard Szeląg Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szebeków: o Pierwszym Prezesie Izb Rolniczych Aleksandrze hr. Szembeku.
– Ryszard Ardanowski Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych: przybliżył informację o funkcjonowaniu Izb Rolniczych w Polsce.
W czerwcu w Ministerstwie Gospodarki, Prezes Towarzystwa Władysław Ryszard Szeląg zorganizował wystawę pt. „Szembekowie – promocja regionu”.

ROK 2004:

W biurze Towarzystwa w Warszawie zorganizowano wystawę pt. „Zapomniany poeta Władysław Sebyła”.
Prezes Towarzystwa Władysław Ryszard Szeląg opracował w tym roku również artykuły do „Gazety Sołeckiej”:
„Gazeta Sołecka” nr 1 (121): „Ksiądz Piotr Wawrzyniak”
„Gazeta Sołecka” nr 2 (122): „Aleksander Szembek – Pierwszy Prezes Izby Rolniczej”
„Gazeta Sołecka” nr 5 (125) : „Siemianice i Maria, Jadwiga i Zofia”
„Gazeta Sołecka” nr 7 (139) : „Stanisław Thiel”
„Gazeta Sołecka” nr 8 (140) : „Portrety Chłopskie” (o generale Stanisławie Thielu z Doruchowa województwo wielkopolskie)
„Gazeta Sołecka” nr 10 (142) : „Historia koronacji Najświętszego Obrazu”

ROK 2005:

W dniu 17 stycznia Towarzystwo zorganizowało z okazji 85 rocznicy Wyzwolenia Kępna przez pułkownika Stanisława Thiela, uroczystą sesję. W sesji udział wziął Jego Ekscelencja ksiądz biskup Teofil Wilski, Prof. Kazimierz Thiel (syn generała), Wiceprezes Towarzystwa Historycznego Ksiądz kan. Stanisław Draguła i Sekretarz Władysław Garbiński.

W dniu 15 marca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Wybrano Władze Towarzystwa na następną kadencję.

18 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło się sympozjum pt. „W cieniu Katynia”. Wygłoszono między innymi referaty przez :
– Księdza kan. Stanisław Dragułę (Wiceprezesa)
– Władysława Ryszarda Szeląga (Prezes)
– Władysław Garbiński (Sekretarz) – odczytał Apel Towarzystw

W dniu 11 listopada 2005 r. Towarzystwo zorganizowało z okazji Święta Niepodległości w Doruchowie uroczystą sesję pt. „Generał Thiel Dowódca 11 Pułku Powstańców Wielkopolskich i Jego Rodzina Rodem z Doruchowa oraz 70 – lecie Gminy Doruchów 1935 – 2005”.

W dniu 25 listopada 2005 r. Towarzystwo zorganizowało uroczystość w Wieruszowie, pt. „Ksiądz major Szczepan Walkowski (1912 – 1969); kapłan, żołnierz , Kapelan Dywizjonów 302, 303, i 307, pilot Dywizjonu 302 i 304, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w Argentynie, rodem z Wieruszowa”. Udział w uroczystościach wziął między innymi Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Tadeusz Płoski, który odprawił uroczystą Mszę Św w klasztorze Ojców Paulinów (gdzie zmarł swego czasu Ksiadz Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca Jasnej Góry w czasie Potopu Szedzkiego). W Uroczystościach udział wzięli również Pułkownik Endy Young, Attache Ambasady Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce oraz przedstawiciele polskich lotników Wojska Polskiego.

W dniu 13 grudnia 2005 r. Władysław Ryszard Szeląg, przewodniczył uroczystości pt. „Trudne Słowo Solidarność” w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

ROK 2006

W dniu 23 czerwca 2006 r. Towarzystwo zorganizowało wspólnie z Zarządem Zakładów Przemysłu Zapałczanego w Częstochowie uroczystość z okazji 125 – lecia Zakładów oraz zorganizowało okolicznościową wystawę pt. „Szembekowie w Dziejach Polski”.

ROK 2007:

W dniu 6 października 2007 r. Towarzystwo zorganizowało w Alwerni k. Krakowa sesję poświęconą męczennikowi Oświęcimia, ks. Włodzimierzowi Szebekowi. Referat wygłosił także dniu w 7 października 2007 r. Prezes Władysław Ryszard Szeląg w Porębie Żegoty k. Alwernii, nt. męczennika z lat II – giej wojny światowej, ks. Włodzimierza Szembeka.
Ks. Kan. Stanisław Draguła odprawił jako Wiceprezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków wspólnie z innymi kapłanami uroczyste Msze Św. przed w/w sesjami.

W dniu 7 listopada 2007 r. w Siemianicach k. Kępna Towarzystwo Historyczne zorganizowało uroczystą sesję poświęconą Pierwszemu Prezesowi Izb Rolniczych w Polsce, dr Aleksandrowi hr. Szembekowi (z okazji Jego 89 rocznicy śmierci) oraz Izbom Rolniczym w Polsce.
Sesja nosiła tytuł „Izby Rolnicze – ich rola i przyszłość w Europie – uczczenie pamięci Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych doktora Aleksandra hrabiego Szembeka (przyjaciela Francji)”.
Sesję zorganizowało: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie z Radą Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie, pod patronatem : Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. W sesji uczestniczył przedstawiciel ds. Rolnictwa z Ambasady Austrii w Polsce, przedstawiciele Wojewódzkich Zarządów Izb Rolniczych w Polsce, Przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych w Polsce Wiktor Szmulewicz, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wielkopolsce Piotr Walkowski, rolnicy i ich sołtysi, a także Władze okolicznych Powiatów z Kępna i Wieruszowa oraz przedstawiciele Gmin, młodzież i grono pedagogiczne szkół rolniczych i przedstawiciele NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska Południowa. Sesję poprzedziła uroczysta Msza Św. w intencji Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych dr Aleksandra hr. Szembeka w Jego Rodzinnym kościele Parafialnym, gdzie został pochowany 89 lat temu.

ROK 2008:

W dniu 6 lutego 2008 roku w rocznicę urodzin poety Władysława Sebyły w warszawskim Muzeum Niepodległości, odbyło się spotkanie literackie na temat życia i twórczości poety. Goście wysłuchali koncertu i recytacji wierszy poety w wykonaniu jednej z warszawskich szkół muzycznych. Referat o poecie wygłosił poeta i pisarz dr Bohdan Urbankowski. Organizatorami byli: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków i Muzeum Niepodległości w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Biskupa Polowego WP ks. Tadeusza Płoskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

W kwietniu 2008 r., odbył się również Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły, w Wieruszowie, Organizatorami Konkursu był Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek i Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie Katarzyna Idzikowska oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

W dniu 13 maja 2008 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zorganizowała wystawę „Szembekowie w dziejach Polski”. Autorem wystawy był Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

W dniu 21 maja 2008 r. w Kępnie Towarzystwo Historyczne zorganizowało uroczysta sesję poświęconą Pierwszemu Prezesowi Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksandrowi hr. Szembekowi (z okazji Jego 90 rocznicy śmierci) oraz Izbom Rolniczym w Polsce. Sesja nosiła tytuł : „Izby Rolnicze – ich rola i przyszłość w Europie – uczczenie pamięci Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych doktora Aleksandra hrabiego Szembeka (przyjaciela Francji)”.
Sesję zorganizowało : Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie z Radą Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie, pod patronatem : Marszałka Sejmu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. W sesji uczestniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wielkopolsce Piotr Walkowski, posłowie, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, rolnicy i ich sołtysi, a także Władze okolicznych Powiatów z Kępna i Wieruszowa oraz przedstawiciele Gmin, młodzież i grono pedagogiczne szkół. Sesję poprzedziła uroczysta Msza Św. w intencji Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych dr Aleksandra hr. Szembeka w Kościele pod wezwaniem Św. Marcina w Kępnie.

W dniu 29 listopada 2008 r. otwarto wystawę w rodzinnej miejscowości Rodu Szembeków w Siemianicach k. Kępna, pt. „Szembekowie w dziejach Polski”. Uroczystość tą zorganizowano w Siemianicach po 20 latach, dzięki pomocy miejscowego ks. Proboszcza Marka Olszewskiego, Wójta Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego i Pani Sołtys wsi Siemianice oraz miejscowych miłośników kultury. Dzieci z Siemianic przedstawiły na otwarcie wystawy, ciekawy występ nawiązujący do historii Siemianic.

ROK 2009:

29 stycznia 2009 r. Prezes Władysław Ryszard Szeląg, otworzył w Bibliotece Gminnej w Mroczeniu (Gmina Baranów) wystawę pt. „Szembekowie w dziejach Polski”. Obecny był Wójt Gminy Baranów Jan Sarnowski, Wicestarosta Kępiński Zenon Kasprzak oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kółek Rolniczych w Powiecie Kępińskim Stanisław Niechciał oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Kępińskiego Andrzej Wawrzyniak, a także Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Garbiński oraz inni przedstawiciele organizacji kultury i samorządów.

W dniu 21 maja 2009 r. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zorganizowało Konferencję Rolniczą pt.: „Rola Izb Rolniczych w rozwoju Wsi i Rolnictwa w Europie z okazji 90 – tej rocznicy Traktatu Wersalskiego” w Kępnie w Kinie „Sokolnia”.
Program konferencji :
9.30 – Msza Św. w Kościele Św. Marcina w Kępnie ul. Kościuszki w intencji Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksandra hr. Szembeka i Polskich Rolników.
11.00 – Rozpoczęcie konferencji w Kinie „Sokolnia” w Kępnie ul. Walki Młodych 5 – wystąpienie: Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego; Doradcy Prezydenta RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego; Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka; Wójta Gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego; Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga – zarys historyczny nt. „Pierwszy Prezes Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksander hr. Szembek”; Prezesa WIR – Piotra Walkowskiego; Wójta Gminy Baranów Jana Sarnowskiego; Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Kępińskiego Andrzeja Wawrzyniaka.
13.30 – Oddanie głosu Gościom – DYSKUSJA. Głos zabrali m.in. Burmistrz Kępna Piotr Psikus, Starosta Powiatu Kępińskiego Jerzy Trzmiel i inni.
W czasie konferencji Piotr Walkowski wręczył w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medale dla zasłużonych działaczy rolnictwa z obszaru Powiatu Kępińskiego. Medale otrzymał także Prezes Władysław Szeląg i Wiceprezes ks. kan. Stanisław Draguła. Prezes Piotr Walkowski wręczył także pierwszy medal im. Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksandra hr. Szembeka dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, za wkład w przypominaniu roli i historii Izb Rolniczych w Polsce.
Po sesji złożono wiązankę kwiatów pod epitafium Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych w Polsce Aleksandra hr. Szembeka w kościele pod wezwaniem Św. Idziego w Siemianicach k. Kępna.
KOMITET ORGANIZACYJNY : KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH, WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA, TOWARZYSTWO HISTORYCZNE IM. SZEMBEKÓW, SAMORZĄDY POWIATU KĘPIŃSKIEGO, SAMORZĄDY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO, PREZES POWIATOWEJ RADY ROLNICZEJ W KĘPNIE, PREZES WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW POWIATU KĘPIŃSKIEGO.
PATRONAT HONOROWY: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.

W czerwcu 2009 r. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków zorganizowało wspólnie z Wójtem Gminy Łęka Opatowska Witoldem Jankowskim, wyjazd dzieci z Siemianic, które zorganizowały występ artystyczny w dniu 21 maja, podczas Konferencji Rolniczej pt.: „Rola Izb Rolniczych w rozwoju Wsi i Rolnictwa w Europie z okazji 90-tej rocznicy Traktatu Wersalskiego”. Sponsorem dwudniowego pobytu młodzieży w Warszawie, był m.in. Prezes Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. w Warszawie Mirosław Sztyber. Młodzież zwiedziła m.in. miejsce historycznej bitwy pod Olszynką Grochowską Generała Piotra hr. Szembeka mieszkańca ich rodzinnych Siemianic, gdzie była siedziba Rodowa Generała Piotra hr. Szembeka.

W dniu 17 września 2009 r. Towarzystwo Historyczne zorganizowało wspólnie z Burmistrzem Trzebini i Burmistrzem Alwerni k.Krakowa, uroczystą sesję pt. „70 rocznica wybuchu II wojny światowej – Dyplomacja i Teki Jana hr. Szembeka”. Sesja była poświecona także pamięci Wiceministra Spraw Zagranicznych II RP Janowi h.Szembekowi . Program sesji:
Godz. 11.00 : Msza Święta koncelebrowana w intencji Jana hr. Szembeka i zmarłych z Rodziny Szembeków oraz poległych za Ojczyznę w okresie II wojny światowej – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (Trzebinia). Homilię wygłosił Wiceprezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków ksiądz kanonik Stanisław Draguła.
Godz. 13.00 (Dom Kultury „Sokół” – Trzebinia ):
Uroczyste otwarcie Sesji przez Burmistrza Miasta Trzebini Adama Adamczyka.
Wykład prof. Bogdana Grzelońskiego: „Jan Szembek i Jego Diariusz z okresu wrzesień – grudzień 1939 roku”.
Odczytanie przez aktora Domu Kultury „Sokół” odczytu przesłanego przez Ambasadora Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie D.Rica Todda nt. dyplomatycznych stosunków polsko – brytyjskich pt. „Polacy trzymają się prosto”.
Koncert muzyczny i odczytanie przez aktora Domu Kultury „Sokół” zapisów Jana hr. Szembeka z daty 1 i 17 września 1939 r.
Wykład Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga p.t. „Jan hr. Szembek Wiceminister Spraw Zagranicznych II – giej R.P. z Młoszowej”.
Wykład Sekretarza Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Garbińskiego pt. „Ofiara II – giej wojny światowej ks. Włodzimierz Szembek, męczennik z Oświęcimia”.
Wystąpienie Posła Ziemi Chrzanowskiej Tadeusza Arkita.
Wystąpienie Burmistrza Alwerni Jana Rychlika.
Dyskusja i głos : zaproszeni Goście – m.in. Gos zabrał Starosta Powiatu Chrzanowskiego.
Zwiedzanie wystawy autorstwa Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga p.t. „Szembekowie w Dziejach Polski”.
Zwiedzenie przez Delegację uczestników sesji, parku wokół pałacu Jana hr.Szembeka w Młoszowej i zapalenie dla pamięci Jana hr. Szembeka znicza pod kaplicą pałacową.
Patronat honorowy sesji objęli:
Marszałek Sejmu R.P. Bronisław Komorowski,
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara,
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk,
Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk,
Burmistrz Alwerni Jan Rychlik.
Organizatorzy sesji:
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków,
Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk,
Burmistrz Alwerni Jan Rychlik.
Patronat medialny sesji objął:
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy z Wieruszowa – Redaktor Naczelny Jerzy Przybył (zasięg woj. Łódzkiego i Wielkopolskiego).

27 października 2009 r. Towarzystwo Historyczne zorganizowało wspólnie z Senatorem R.P. Czesławem Ryszką i ks . Proboszczem Parafii Św. Józefa w Częstochowie, sympozjum poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz NSZZ „Solidarność” oraz Kapelanowi NSZZ „Solidarność” Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Msza Święta z kazaniem ks. dr Bronisława Predera, odbyła się w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa. Następnie w Gimnazjum Katolickim Św. Józefa, odbyło się sympozjum. Wykłady wygłosili : Senator Czesław Ryszka, Ojciec Paulin Zachariasz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego Mirosław Kowalik i Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

ROK 2010:

15 kwietnia 2010 r. Wieruszów : rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego im. Poety Władysława Sebyły pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka.

20 kwietnia 2010 r. Dom Literatury (Dom Stowarzyszenia Literatów Polskich) Krakowskie Przedmieście – Warszawa: sesja poświecona przybliżeniu poezji i postaci zamordowanego przez władze ZSRR w 1940 r., znanego poety Polski okresu międzywojennego Władysława Sebyły.

21 kwietnia 2010 r. Ratusz Miasta Stołecznego Warszawy : uroczystość otwarcia wystawy malarstwa w inspiracji poezji Haliny Poświatowskiej, pt. „Twoja obecność Halino koi”. Obrazy zaprezentuje wg ciekawej inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, do poezji zmarłej tragicznie poetki częstochowskiej, artystka Małgorzata Pawluk Omelańczuk.

14 maja 2010 r. Gimnazjum nr 22 w Warszawie (Praga) : uroczystość nadanie z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, nazwy dla gimnazjum nr 22, im. Generała Piotra hr. Szembeka (dzielny obrońca Warszawy z okresu Powstania Listopadowego) – decyzja Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 2009 r. Udział w uroczystości Przedstawiciela Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz, radni oraz Władze okolicznych Gmin Samorządowych i młodzieży. Mszę Św. odprawi ks. Arcybiskup Henryk Hoser – Biskup Diecezji Warszawsko Praskiej.

25 maja 2010 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie : sesja z okazji istnienia 20 lat Towarzystwa Historycznego im. Szembeków pt. „Szembekowie w Dziejach Polski”. Program referatów objął :
1. Referat pt. „Jadwiga z Szembeków hr. Szeptycka”.
2. Referat pt. „Jan hr. Szembek – Wiceminister Spraw Zagranicznych II – giej RP”.
3. Referat pt. „Biskup Krzysztof Szembek – Pierwszy Koronator Obrazu Jasnogórskiego”.
4. Referat pt. „Siedem Wieków Siemianic”.
5. Referat pt. „20 lat Towarzystwa Historycznego im. Szembeków”.
Patronaty honorowe objął m.in. :
Minister Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski,
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
Marszałek Woj. Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Przewodniczący Jan Mosiński NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa,
Wiceprezes Andrzej Wawrzyniak Wiceprezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Prezesa Zarządu Mirosław Sztyber Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. – Warszawa.

13 i 14 września 2010 roku uroczyste sesje w Alwerni i Trzebini k. Krakowa : w Alwerni przybliżenie na sesji w dniu 13 września 2010 r., postaci absolwenta Wydziału Rolnego w Wiedniu oraz męczennika Oświęcimia, księdza Włodzimierza Szembeka (brata Wiceministra Spraw Zagranicznych Jana hr. Szembeka – obaj urodzeni w Porębie Żegoty na terenie gminy Alwernia), a także wspomnienie Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksandra hr. Szembeka. Natomiast w dniu 14 września 2010 r. w Trzebini sesja pt;. „Dyplomacja Wczoraj i Dziś” z okazji 65 rocznicy śmierci Wiceministra Spraw Zagranicznych II – giej RP Jana hr. Szembeka (zmarł w 1945 roku pod Lizboną). W uroczystości odsłonięcia tablicy udział weźmie Minister Spraw Zagranicznych R.P. Radosław Sikorski. Zależy nam, aby w Pałacu Jana hr. Szembeka w Trzebini – Młoszowej przygotować stałą Izbę Pamięci Rodu Szembeków i Dyplomacji II R.P. Udział w uroczystościach m.in. Władz Samorządowych okolicznych Gmin i Powiatu Chrzanowskiego.
Patronaty honorowe dla tych sesji udzielił między innymi :
Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marek Sawicki,
Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski,
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz,
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu UE Poseł Paweł Zalewski,
Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Paweł Augustyn,
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara,
JE Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach Prof. Jan Pyka,
Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak,
Burmistrz Alwerni Jan Rychlik,
Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk,
Prezes Zarządu Mirosław Sztyber Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. – Warszawa,
Patronat Medialny TVP Kraków i Telewizja Internetowa Trzebinia gdzie pod hasłem : „Dyplomacja Wczoraj i Dziś – sesja z okazji 65 rocznicy śmierci Wiceministra Spraw Zagranicznych II – giej RP Jana hr. Szembeka” można na str. internetowej „Telewizji Trzebinia” , obejrzeć retransmisję sesji w Trzebini.

Pisma do Gości Sesji skierowali : w/w oraz : Ambasador Polski w Lizbonie (Portugalia), Wojewoda Małopolski, Konsul Ambasady Niemiec w Krakowie, Ambasador Wlk. Brytanii w Polsce.

Organizatorzy w/w sesji : Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Poseł RP Tadeusz Arki, Posłanka RP Beata Szydło, Małopolska Izba Rolnicza Prezes Paweł Augustyn, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Burmistrz Alwerni Jan Rychlik, Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk.

Zaprezentowano na sesjach film TVP Katowice nt. Rodu Szembeków na Ziemi Małopolskiej i Wielkopolskiej pt. „Losy – Szembekowie”. Referaty wygłosili m.in. Władysław Szeląg, Władysław Garbiński, Prof. Bogdan Grzeloński, Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej i Przedstawiciel Ministra Rolnictwa Andrzej Górczyński i Przedstawiciele Władz Samorządowych. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele MSZ i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Gośćmi honorowymi byli m.in. Przedstawiciele Rodu Szembeków – Pani Ewa Szembek mieszkanka Krakowa oraz Marcin i Bogdan Szembekowie z Warszawy. Również sesję w Alwerni i Trzebini zaszczycił Gość z Włoch Pani Janina Mendys – Gatti, obecna właścicielka Pałacu Szembeków w Porębie Żegota w Gminie Alwernia.
Celem tych sesji było spopularyzowanie m.in. Pierwszego Prezesa Izb Rolniczych w Polsce dr Aleksandra hr. Szembeka oraz męczennika z Oświęcimia Księdza Włodzimierza Szembeka i Wiceministra Spraw Zagranicznych II – giej RP Jana hr. Szembeka. Zamiarem również tych sesji było przygotowanie gruntu pod sesję w 2011 r., na której nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Wiceministrowi Spraw Zagranicznych II – giej RP Janowi hr. Szembekowi.

4 listopada 2010 r. Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy : konferencja Historyczna pt. „Warszawianin rodem – Generał Piotr hr. Szembek oraz koncert Fryderyka Chopina dla Jego Żołnierzy” – z okazji 180 Rocznicy Powstania Listopadowego.
Zaprezentowano program :
Uroczyste otwarcie sesji – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski.
Wykład Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga p.t. „Warszawianin rodem – Generał Piotr hr. Szembek”.
Program artystyczny w wykonaniu młodzieży Gimnazjum nr 22 w Warszawie im. Generała Piotra Szembeka, pt. „Ufaj Szembekowi – Szembek nie zdradzi”.
Film produkcji TVP KATOWICE pt. „LOSY – Szembekowie” ( prod. 1998 r.).
Słowo Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga p.t. „Generał Piotr hr. Szembek i Jego Ród”.
Wykład pt. „Fryderyk Chopin u Generała Piotra hr. Szembeka”.
Zaproszenie przez Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego na wystawę pt. „Szembekowie w Dziejach Polski” – autorstwa Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga.

Organizatorzy:

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski,
Poseł Sejmu R.P. Pani Alicja Dąbrowska,
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków,
Zarząd Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. – Warszawa,
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
Chorąży Michał Wieremiejczyk – Bractwo Kurkowe.

25 listopada 2010 r. Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie : spotkanie z Władysławem R. Szelągiem Prezesem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków z okazji Jego działalności kulturalnej i edukacyjnej. Organizator : Dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie.

15 grudnia 2010 r. Staromiejski Dom Kultury, Warszawa : „Wieczór literacki poświęcony poecie z Katynia Władysławowi Sebyle”.
Wieczór literacki to również okazja do spotkania z Władysławem Ryszardem Szelągiem, Prezesem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków z okazji 25 – lecia Jego działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także dla podkreślenia 20 – lecia istnienia założonego przez Niego Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

PROGRAM :

1. Poezja Władysława Sebyły w wykonaniu aktora Andrzeja Ferenca.
2. „Muzyka w aksamicie nocy” – w wykonaniu Juliusza Rogulskiego.
3. Słowo o poecie Władysławie Sebyle – Władysław Ryszard Szeląg.

Wśród znamienitych Gości, na spotkanie przybyła również Pani Karolina Kaczorowska, Żona byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

22 maja 2011 r. Kino Sokół, Kępno : „Maria, Piotr i Aleksandr Szembekowie w Dziejach Ziemi Kępińskiej – sesja z okazji 350 lecia nadania praw miejskich Kępna”. Msza Św. w Kościele Św. Marcina oraz uroczystości pod pomnikiem na Rynku i Kinie Sokolnia. Patronat honorowy : Starosta Powiatu Kępińskiego i Burmistrz Miasta Kępna oraz Wójtowie Gminy Baranów i Łęka Opatowska oraz Ministerstwo Obrony Narodowej i Prezes Centrum Handlowego Szembeka. Udział Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty nt. Aleksandra, Marii i Piotra Szembeków.

18 kwiecień 2011 r. Urząd Wojewódzki Woj. Mazowieckiego – Warszawa : powołanie Honorowego Komitetu Obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły.

13 wrzesień 2011 r. Sejm R.P. – Warszawa : konferencja panelowa pt. „Artysta w Europie – Władysław Sebyła” z udziałem Członków Honorowego Komitetu Obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły. Patronat Honorowy : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Prof. Władysław Bartoszewski.

15 wrzesień 2011 r. Stary Dwór – Poręba Żegota Gmina Alwernia : konferencja rolnicza pt. „Rola Izb rolniczych rolniczych Unii Europejskiej”. Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Prezesa Krajowej Izby Rolniczej Wiktora Szmulewicza, Marszałka Woj. Małopolskiego Marka Sowy, Burmistrza Alwerni Jana Rychlika.

16 wrzesień 2011 r. Dwór Zieleniewskich – Trzebinia : konferencja pt. „Dyplomacja Europejska i Teki Jana hr.Szembeka – z okazji 13 rocznicy urodzin Wiceministra Spraw Zagranicznych Jana hr. Szembeka”. Patronat Honorowy Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, Marszałka Woj. Małopolskiego Marka Sowy Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec Heinza Petersa, Ambasadora republiki Węgierskiej Roberta Kissa, Starosty Adama Potockiego (Chrzanów) oraz Burmistrza Stanisława Szczurka, i Burmistrza Alwerni Jana Rychlika.

10 grudzień 2011 r. Hotel Sobieski – Warszawa : wręczenie dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków statuetki – „Super Wiktoria”, wręczonej przez Prezesa Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemara Piórka. Wręczenie nastąpiło podczas Zjazdu Ogólnopolskiego Przedsiębiorców, za szczególne zasługi w dziedzinie Kultury. Gali w Hotelu Sobieski patronatu honorowego udzielili : Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Strózik, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezes Naczelnej Rady Handlu i Usług, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodę w imieniu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków odebrał Prezes Władysław Ryszard Szeląg. W Gali uczestniczyło ok. 300 osób.

W roku 2012 został zrealizowany program obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły – inicjatywa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków :

28 luty 2012 r. Kłobuck k. Częstochowy : inauguracyjne uroczystości otwierające obchody urodzin 110 rocznicy poety Władysława Sebyły. Uczestnicy : Władze samorządowe Kłobucka, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły, Pan Andrzej Fiigaj.

21 marzec 2012 r. w Sosnowcu : uroczystości zorganizowane przez L.O. im. Bolesława Prusa z okazji urodzin 110 rocznicy poety Władysława Sebyły. Uczestnicy: Władze samorządowe Sosnowca, Władze Liceum, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

4 kwietnia 2012 r. w Częstochowie : uroczysta gala związana z zamknięciem obchodów 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły (konkursy, warsztaty itp.) w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie. Uczestnicy: Władze Liceum z młodzieżą, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

12 kwietnia 2012 r. w Sochaczewie : spotkanie z mieszkańcami miasta poświęcone życiu i twórczości poety – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

16 kwietnia 2012 r. sesja w Sejmiku woj. Śląskiego : uchwalenie na terenie woj. Śląskiego upamiętnienia 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły.

17 kwietnia 2012 sesja literacka w Warszawie : pt. „Poeta osobny” zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnicy: Władze Uniwersytetu ze studentami, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

21 kwiecień 2012 r. w Warszawie : uroczysta Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem J. E Biskupa Polowego Józefa Guzdka. Uczestnicy: Przedstawiciele W.P., Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg, Przedstawiciele Rodziny poety Władysława Sebyły. Wśród znamienitych Gości, na spotkanie przybyła również Pani Karolina Kaczorowska, Żona byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

21 kwiecień 2012 r. w Wieruszowie Woj. Łódzkie : rozstrzygnięcie III – ciej edycji Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły w Wieruszowie. Patronat Honorowy objął nad konkursem Starosta Powiatu Wieruszowskiego. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Garbiński – odczytał referat Prezesa Towarzystwa Władysława Ryszarda Szeląga.

25 kwietnia 2012 r. uroczystości w Będzinie : m.in. odbyło się posadzenie dębu pamięci poety Władysława Sebyły. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz Przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

26 kwietnia 2012 r. w Warszawie : odsłonięcie tablicy pamiątkowej zainstalowanej na kamienicy (gdzie mieszkał poeta Władysław Sebyła) przy ulicy Brzeskiej 5, obecnie na terenie warszawskiej Dzielnicy Praga Północ. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz Przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

27 kwiecień 2012 r. w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Ratusz)
Plac Bankowy 3/5 w Warszawie : konferencja panelowa pt. „Warszawski okres Władysława Sebyły”. Uczestnicy: Władze samorządowe, Władze Województwa Mazowieckiego i miasta st. Warszawy, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz Przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

12 maja 2012 r. w Piasecznie : spotkanie z mieszkańcami miasta poświęcone życiu i twórczości poety. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg.

31 maja 2012 r. w Warszawie : uroczysta Msza Święta w Katedrze Św. Floriana w Warszawie pod przewodnictwem J.E. Biskupa Marka Solarczyka, po której młodzież liceów praskich zaprezentowała przez siebie przygotowany multimedialny program poświęcony poecie Władysławowi Sebyle. Uczestnicy: Władze samorządowe, młodzież, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz Przedstawiciel Rodziny poety Władysława Sebyły Pan Andrzej Figaj.

Promocja poezji Władysława Sebyły pt. „Ukryta prawda” – Wydawca Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współpracy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

20 listopad 2012 r. w Warszawie : Muzeum Niepodległości – program literacko-muzyczny oparty na twórczości poety Władysława Sebyły – uroczystość zamykająca Obchody 110 rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły, a także zamykająca Rok Władysława Sebyły na Mazowszu.

12 grudzień 2012 r. w Warszawie : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości poety Władysława Sebyły.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej zainstalowanej na pałacu Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. Jana hr. Szembeka w Młoszowej – Trzebina

15 – 16 wrzesień 2012 r. : uroczystość poświęcona Słudze Bożemu Ks. Włodzimierzowi hr. Szembekowi z okazji 70 rocznicy męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie w Auschwitz.

listopad 2012 roku w Wieruszowie – uroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin Ks. majora pilota Szczepana Walkowskiego (Kapelana polskich dywizjonów w czasie II – giej wojny światowej w Anglii).

październik / listopad 2012 r. – do przygotowania uroczystość z okazji 150 rocznicy urodzin wnuczki komediopisarza Aleksandra hr. Fredry – Marii z Fredrów hr. Szembekowej oraz 25 – lecie działalności Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga w powiecie wieruszowskim i kępińskim.

listopad 2012 r. do przygotowania konferencji dyplomatycznej pt. „Dyplomacja światowa i teki Jana hr. Szembeka” – termin do ustalenia jak i miejsce : Trzebinia lub Poręba Żegota, lub Sejm RP.

Inna tematyka uroczystości zorganizowanych przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w 2012 r. :

14 maja 2012 roku w Warszawie : został powołany Honorowy Komitet Obchodów 220 rocznicy urodzin najwybitniejszego komediopisarza polskiego Aleksandra hr. Fredry. Przedstawiciele Władz Woj. Mazowieckiego, Burmistrzów, Wójtów, Sejmu R.P., Teatru Polskiego. Prowadzący Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg oraz obecny Sekretarz Towarzystwa Władysław Garbiński jako przedstawiciel Burmistrza i Starosty Kępińskiego.

ROK 2013:

18 marca 2013 roku – Radni Sejmiku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjęli Uchwałę, że „Rok 2013 – Rokiem Aleksandra Fredry na Mazowszu” – inicjatywa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
Zainaugurowano Obchody 220 Rocznicy Urodzin Aleksandra hr. Fredry oraz 225 lat urodzin Generała Piotra hr. Szembeka. Inicjatywa Towarzystwa Historycznego im. Szembeka. Spotkanie poprowadziła dyr. Biblioteki Pani Mirosława Majewska. Swą obecnością spotkanie zaszczycił: J.E. Pan Pierre Buhler Ambasador Francji w Polsce, Pan Wiesław Raboszuk z Zarządu Woj. Mazowieckiego, Pan Leszek Celej Przewodn. Kom. Kultury przy Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Pan dr Tadeusz Samborski z Kancelarii Marszałka Woj. Mazowieckiego. Otwarcia wystawy pt. „Stąd Nasz Ród” (fredrowsko – szembekowskiej) autorstwa Władysław Ryszarda Szeląga dokonał Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski. Wyświetlono film pt. „Saga – Szembekowie” w reżyserii Jolanty Agnieszki Furgał dziennikarki TVP Warszawa i członkini Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Program artystyczny wykonała młodzież LXXII z Liceum Ogólnokształcącego im. Jasińskiego w Warszawie. Utwory Chopina i Moniuszki wykonał artysta Ryszard Morka.

23 kwietnia 2013 roku – w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków odbyło się seminarium na którym podsumowano „Rok 2012 – Rok Poety Władysława Sebyły”. Odbyła się również promocja tomiku poezji Władysława Sebyły pt. „Ukryta prawda”, wydanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Goście seminarium to m.in.: Z-ca Dzielnicy praga Pd. Konstanty Bartoń, Przedstawiciel Biura Edukacji – Andrzej Machulski, Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Adam Szczypek, płk. Zbigniew Jedliński z Departamentu Wydawnictw i Promocji MON, ks. prałat Andrzej Kuflikowski, proboszcz parafii Św. Ojca Pio, przewodniczący Rady Dzielnicy Krzysztof kallhoff, Z-ca Dyr. Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Izabela Bednarczyk, Przedstawiciel Rodziny Sebyłów Pan Mirosław Figaj, Bibliotekarze z bibliotek warszawskich, Kustosz Małgorzata Wachowska z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Rozdano zebranym tomik poezji Władysława Sebyły pt. „Ukryta prawda”. Seminarium przybliżyło postać poety i Jego poezje – podobnie jak uroczystości poświęcone Jemu w roku 2012.

4 września 2013 r. – Konferencja odbyła się w miejscowości Poręba Żegoty k. Krakowa, Powiat Chrzanów – w restauracji „Stary Dwór”: koło ruin pałacu Szembeków. Organizatorem konferencji było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, a Współorganizatorem Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Celem konferencji było przypomnienie zasłużonego dla polskiej dyplomacji Wiceministra Spraw Zagranicznych II – giej R.P. Jana hr. Szembeka, rodem z Poręby Żegoty. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Jan Rychlik, Burmistrz Miasta i Gminy Alwernia.
Powitania Gości dokonali prowadzących konferencję: Beata Ścibor jako Przedstawiciel Gminy Alwernia oraz Władysław Garbiński jako Przedstawiciel Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
Między innymi w Konferencji uczestniczyli: dr Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler, Konsul Generalny Republiki Francuskiej M. Thierry Guichoux, Dyrektor Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Małgorzata Mroczkowska, Pani Agnieszka Bolecka z Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Jana Ignacego Paderewskiego w Warszawie, Władze samorządowe Województwa Małopolskiego Powiatu Chrzanowskiego, Gorlickiego, Myślenickiego i burmistrzowie Ziemi Chrzanowskiej oraz przedstawiciel Rodu Szembeków Marcin Szembek, członkowie Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków i prelegenci. Na uroczystość przybyli także profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zainteresowani tematyką konferencji oraz profesor Bogdan Grzeloński z Warszawy, historyk dyplomacji i były Ambasador R.P. w Kanadzie, a także Prezes Związku Powiatów Polskich II – giej Kadencji, Ludwik Węgrzyn – Członek Regionu Unii Europejskiej, Prezes Zakładów Chemicznych „ALWERNIA” S.A. Wiesław Hałucha, Właścicielka pałacu w Porębie Żegoty Aśka Mendys Gatti, Przewodniczący Krajowej Sekcji Płyt Drewnopochodnych NSZZ „Solidarność” Piotr Morta i Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictw i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Majchrzak, Przedstawiciel Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Michał Cieślak, Paweł Trzciński reprezentujący Biuro Poselskie europosła Pawła Zalewskiego, prelegenci i inni. Obecnych uczestników na konferencji szacuje się na ok. 120 osób.
Należy dodać, że Patronaty Honorowe dla konferencji udzielili:
1. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski,
2. Ambasador Republiki Austrii dr Herbert Krauss,
3. Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Zalewski,
4. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller,
5. Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler,
6. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
7. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.
8. Starosta Powiatu Chrzanowskiego Adam Potocki,
9. Burmistrz Alwerni Jan Rychlik,
Patronat medialny objął nad konferencją „Dziennik Polski”.
Swój program podała 4 września 2013 r. też w wiadomościach Telewizja Polonia z redakcji w Krakowie.

ROK 2014:

W I kwartale roku 2014 Władysław Szeląg otrzymuje w Kępnie w Hali COSiR: od Władz Miasta wyróżnienie – statuetkę „Przyjaciel Kępna”. Wyróżnienie otrzymał za wybitne zasługi dla Miasta i Gminy Kępno – jako Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

9 kwiecień 2014 roku Kępno: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte . Spotkanie z Prezesem Towarzystwa Historycznego Władysławem Ryszardem Szelągiem – referat nt. ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego i poety z Katynia Władysława Sebyły. Pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Anieli Kempy – z okazji 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

9 maja 2014 roku sympozjum pt. „Kępińskie ślady hr. Aleksandra Fredry”: pod Honorowym Patronatem Członka Ogólnokrajowego Komitetu Honorowego obchodów 220 Rocznicy Urodzin Aleksandra hr. Fredry, Pani Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Anieli Kempa.

27 maja 2014 roku: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: sesja naukowa pt. „Szembekowie z Wielkopolski” oraz otwarcie wystawy pt. „Stąd Nasz Ród” autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga. Sala Lubrańskiego – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

27 czerwca 2014 roku w Będzinie : Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Prezesa Władysława Szeląga i Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

W dniu 31 lipca 2014 roku Władysław Ryszard Szeląg został wyróżniony na Zamku Królewskim w Warszawie: przez Władze Miasta st. Warszawy. uroczyste wręczenie nagród m.st. Warszawy nastąpiło przez Panią Przewodniczącą Rady Ewę Malinowską – Grupińską oraz Prezydent m.st. Warszawy Panią Hannę Gronkieiwicz – Waltz. Nastąpiły prezentacje sylwetek Laureatów. Prezes Władysław Ryszard Szeląg Nagrodą m.st Warszawy został wyróżniony między innymi spośród 30 osób nagrodzonych, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta z dnia 5 czerwca 2014 roku. Został uhonorowany za zasługi dla miasta st. Warszawy. W trakcie doniosłego Uroczystego Posiedzenia Rady Miasta st. Warszawy, została zaprezentowana również sylwetka Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga. Szczególną uwagę zwrócono głównie na popularyzowanie wiedzy o zasłużonym dla Polski Rodzie Szembeków w Warszawie i na Mazowszu. Nagrodą była tzw. „Warszawska Syrenka”, symbol Warszawy.

26 września 2014 roku: konferencja w Sali Kolumnowej w Sejmie R.P.: pt. „Europa, Ameryka i reszta Świata oraz Teki Jana hrabiego Szembeka”. Otwarcie wystawy pt. „Stąd Nasz Ród” autorstwa Ryszarda Władysława Szeląga. Patronat Honorowy Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński, Poseł na Sejm Ligia Krajewska, Burmistrz Miasta Alwernia Jan Rychlik, Dyr. Muz. Niepodl. Tadeusz Skoczek.
Pierwsza w Historii Polski Konferencja w Sejmie R.P. pt. „Europa – Ameryka Północna – Reszta Świata i Teki Jana hr. Szembeka”.

Konferencja pt. Europa Ameryka Północna i Teki Jana hr. Szembeka pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Alwernia Jana Rychlika oraz Pani Poseł na Sejm Pani Ligii Krajewskiej. Patronat Medialny objęła Telewizja TVP Polonia.
Na Konferencję przybyli: przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Ambasad Peru, Hiszpanii, Panamy i Algierii. W imieniu Ambasadora Republiki Francuskiej Pierre Buhlera przybyła Pani Natahiele Carriete Faye Attache ds. Kultury, a w imieniu Ambasadora USA w Warszawie Stephena Donalda Mulla, Pan Daniel Hall – Szef Wydziału ds. Polityki Wewnętrznej i Ekonomii. W imieniu Ambasadora Niemiec Pana Rolfa Nikiela przybyła Pani Bianka Dormuth. Uczestniczył Wicemarszałek Wiesław Graboszuk, a także Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO prof. Sławomir Ratajski i Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska.

6 października 2014 r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie: Obchody 20 lat pracy twórczej w Warszawie i na Mazowszu Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Tego Dnia podziękowanie Jubilatowi złożyła Zastępca Dyrektora  Biura Kultury miasta st. Warszawy Pani Małgorzata Naimska, Dyrektor Muzeum Historycznego m. st Warszawy Pani Ewa Nekanda Trepka, Prezes Centrum  Handlowego Szembeka Mirosław Sztyber oraz członek Zarządu Centrum Handlowego Szembeka Tomasz Lenarczyk, Dyrektor Gimnazjum nr 22  im. Generała Piotra Szembeka Pani Lila Fota – Giedz, Wicedyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Pan Henryk Cierocki, jak i Pani Katarzyna Skórzyńska Dyrektor Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta st. Warszawy Piotr Zalewski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Miasta st. Warszawy Tomasz Kucharski, Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe miasta st. Warszawy Barbara Małgorzata Gebler Wasiak i wielu innych. Od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Prezes Władysław Ryszard Szeląg otrzymał wyróżnienie „Pro Mazovie”.
Władysław  Ryszard Szeląg ogłosił też w dniu swego 20 jubileuszu, że przy Towarzystwie  Historycznym im. Szembeków powstał Klub Teatralny im. Aleksandra hr. Fredry. Przewodniczący Honorowym Klubu został Dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie Andrzej Seweryn, a Przewodniczącą Klubu została aktorka Maria Stańska – Nowicka.

W dniu 17 października 2014 roku, odbyła się w Gminie Łęka Opatowska: z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków konferencja rolnicza pt. Rolnictwo w Unii Europejskiej, Ameryka Północna, dr Aleksander hr. Szembek Przyjaciel Francji”. Konferencja odbyła się w obiekcie tzw. „Rządcówki” w Łęce Opatowskiej. Gości powitali prowadzący Konferencję Tj. Renata Kaczmarzyk z Gminy Łęka Opatowska oraz Władysław Garbiński Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
Patronat Honorowy udzielili Konferencji: J. E. Ambasador Republiki Francuskiej Pierre Buhler, J.E. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel, J. E. Biskup Kaliski Edward Janiak, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb,Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz,
Patronat Medialny udzielili Konferencji: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy w Wieruszowie, Tygodnik Kępiński, TVP Poznań.

W dniu 24 listopada 2014 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy Placu Bankowym, odbyła się doniosła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Wręczenia dokonał Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego. Między innymi wręczył Srebrny Krzyż Zasługi – Prezesowi Centrum Handlowego Szembeka w Warszawie, Panu Mirosławowi Sztyberowi.
Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał z rąk Wojewody – Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Pan Władysław Garbiński z Mikorzyna k. Kępna (Południowa Wielkopolska). Warszawianin rodem, w roku 1989 został w Kępnie Członkiem Założycielem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

ROK 2015:

23 lutego 2015 roku – 100 – lecie urodzin patrona Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie. W Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla odbyły się inauguracje obchodów pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Pana Tomasza Kucharskiego.
Na spotkaniu przypomniano, iż Przewodniczący Komitetu Obchodów Władysław Ryszard Szeląg w dniu 18 lutego 2015 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w czasie spotkania Komitetu, zapowiedział i ogłosił I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla. Konkurs był współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę, przy pomocy środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Konkurs jest przeznaczony dla młodych adeptów pióra od 16 roku życia do 28 roku życia. Regulamin konkursu umieszczono na facebooku Klubu Literackiego Pegaz im. Władysława Sebyły. Klub ten powstał przy Towarzystwie Historycznym im Szembeków w roku 2014 w rocznicę urodzin poety Władysława Sebyły.

7 marca 2015 r. – Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską, w Alei Chwały przy ul. Traczy, Warszawa – w rejonie Pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską. Inscenizację Bitwy pod Olszynką Grochowską ogląda co roku kilkanaście tysięcy osób. Atrakcyjnie prezentują się m.in. pojedynki na szable, brawurowa jazda konna oraz strzały z armat. Dodać należy, że w bitwie pod Olszynką Grochowską brał udział Generał Piotr hr. Szembek, ze swoim wojskiem. Postać Generała Piotra Szembeka, jest przypominana przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

20 kwietnia 2015 r. – w galerii Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły. Od roku 2008 Towarzystwo Historyczne im. Szembeków i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie są inicjatorami Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły. Prezes Władysław Ryszard Szeląg przekazał laureatom w/w Konkursu książki pt. „Ukryta Prawda” – zbiór wierszy poety Władysława Sebyły, wydane w roku 2012 z okazji 110 rocznicy urodzin poety. Patronat Konkursowi udzielił Starosta Wieruszowski Pan Andrzej Szymanek. Celem konkursu było: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukanie i promocja młodych poetów, zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej, oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

27 kwietnia 2015 roku – konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim w sali im. Józefa Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pt. „Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki, relektury”. W konferencji uczestniczył Prezes Władysław Ryszard Szeląg z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz dr hab. prof. UW Tomasz Wójcik i mgr Paulina Urbańska z Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja zorganizowana została pod Patronatem Honorowym kwartalnika „Przegląd Humanistyczny”. Otwarcie konferencji dokonał Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Zbigniew Greń i Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg. Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki wygłosił referat pt. „Ze wspomnień edytora”, a prof. dr hab. Ewa Paczoska pt. „Szczurołap na wojnie”, następnie prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz wygłosił prelekcję pt. „ Tajemnica istnienia, czy „Nienasycenie”?, „Koncert egotyczny” jako program poetycki Władysława Sebyły”. Konferencja naukowa, ukazała „wielkość” poety, który okazał się też później bardzo groźny jako oficer W.P. dla Sowietów.

18 maja 2015 r. w Centrum Promocji Kultury przy Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy: odbyła się doniosła uroczystość 25 lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Na początku zostały przedstawione sztandary szkół z terenu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Osobą prowadzącą uroczystość była młoda artystka Pani Katarzyna Kobylarz, a zarazem Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Pan Władysław Garbiński odczytał pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Pan Prezydent R.P. między innymi podkreśla: „…Towarzystwo Historyczne im. Szembeków powstało w roku 1990, u zarania polskiej wolności. To bardzo istotna zbieżność. Działalność Towarzystwa uświadamia bowiem, że budowaniu nowej rzeczywistości towarzyszyć musi troska o historyczną świadomość Narodu …”. Następne pismo odczytano od Prezesa Rady Ministrów R.P., Pani Ewy Kopacz i podkreślało ono w szczególności: „… W dziejach Polski niewiele znajdzie się Rodów równie zasłużonych jak Szembekowie… Choć przybyli do naszego kraju z zagranicy, na zawsze związali swe losy z nową Ojczyzną. Przez, pięć wieków dostarczali jej wielu wybitnych osobistości, dowódców wojskowych, urzędników, dyplomatów. Byli również naukowcami, duchownymi oraz artystami. Niektórzy zapłacili najwyższą cenę za swe oddanie Polsce i polskości. Nie ulega wątpliwości, że bez nich nasza Historia i Kultura byłaby znacznie uboższa …’’. Kolejne pismo odczytano od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka, który wyraził swe słowa uznania Towarzystwu. Również z okazji 25 lecia przesłał pismo Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński i Pani Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik – Rostkowska. W imieniu Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela, przesłał pismo i podkreśla: „… Pragnę przekazać moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji okrągłego Jubileuszu Szlacheckiego Rodu Szembeków, którego Historią Pan się zajmuje, i jak żaden inny obrazuje setki lat bliskich relacji Niemców i Polaków …”. Również Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyraża dla Prezesa i Towarzystwa swe uznanie. Następne pismo od Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego. Kolejny Prezydent zauważający niemały wkład Towarzystwa w przypomnieniu pięknej Historii Polski to Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk. Towarzystwo otrzymało również „List gratulacyjny” od Pana Andrzeja Kropiwnickiego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. „List gratulacyjny” od Zarządu SK BANK zwraca uwagę na: „… Kultywowanie pamięci znamienitego Rodu Szembeków, zasługuje na wielkie uznanie i jest wzorem patriotyzmu i obywatelskiej postawy, chroni cześć naszej Historii od zapomnienia …”.
„List gratulacyjny” od Pani Barbary Małgorzaty Gebler Wasiak zwraca szczególną uwagę, iż młode pokolenie doceniane jest przez Towarzystwo. Podziękowanie otrzymaliśmy także od Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Wiktora Szmulewicza. Po przeczytaniu przesłanych gratulacji i życzeń, wystąpił Pan Piotr Długołęcki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który reprezentował Pana Ministra Grzegorza Schetynę. Po Jego wystąpieniu głos zabrał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe Miasta Stołecznego Warszawy Pan Piotr Żbikowski, który stwierdził, że „Towarzystwo jest znane i docenione na terenie Dzielnicy Pragi Południe m. st. Warszawy od maja 1990 roku”. Po wystąpieniu Burmistrza, glos zabrała Zastępca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pani Minister Bożena Żelazowska, która również reprezentowała Pana Marszalka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków otrzymało z Jej rąk od Marszalka Województwa za wybitne zasługi i za działalność 25 lecia, „Medal Pro Mazovie” oraz z tej okazji również „Dyplomy uznania z okazji 25 lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie”. Z podziękowaniem za działania na rzecz ratowania dóbr kultury, pielęgnowania tradycji i patriotyzmu oraz prace dla Towarzystwa otrzymali z rąk Pani Minister wyróżnienia: Pan Mirosław Sztyber Prezes Centrum Handlowego Szembeka, Pan Daniel Sztyber Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, artystka Pani Katarzyna Kobylarz, a zarazem Członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Pan Władysław Grabiński Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, a także Pani Jolanta Furgał Adamiec. Po wystąpieniu Pani Minister, muzyk Juliusz Rogulski zagrał na fortepianie muzykę do poezji Haliny Poświatowskiej. Natomiast Aktorka Pani Maria Stańska Nowicka, przeczytała wiersze poetki Haliny Poświatowskiej, poety Władysława Sebyły i poety Zygmunta Jana Rumla. Kolejne odczytane wiersze przez Panią Marię Stańską Nowicką, były wierszami autorstwa Pani Aleksandry Taciak, Agaty Kowalczyk i Beaty Kołodziejczyk. Również młoda poetka Pani Emilia Mazurek, zaprezentowała swoje wiersze. Pan Sekretarz Towarzystwa Władysław Garbiński zaprezentował osiągnięcia młodej artystki związanej z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków, Pani Katarzyny Kobylarz Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pod koniec uroczystości Pan Władysław Garbiński poprosił na scenę Pana Mirosława Sztybera Przewodniczący Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Generała Piotra hr. Szembeka i Burmistrza Pragi Południe Pana Piotra Żbikowskiego w celu uroczystego otwarcia propozycji – projektu pomnika Generała Piotra hr. Szembeka, który ma powstać na Placu Szembeka na terenie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Portret projektu pomnika Generała Piotra hr. Szembeka wykonała artystka Katarzyna Kobylarz. Artystka przygotowała na Jubileusz Towarzystwa sześć akwarel, przedstawiających działalność Generała Piotra hr. Szembeka z różnych okresów Jego życia: tj. z okresu Kampanii Napoleońskiej i Powstania Listopadowego. Głos zabrała także Pani Dyrektor Gimnazjum nr 22 z Warszawy Praga Południe, Pani Dyrektor Lilla Fota – Giedz, która wyraziła Prezesowi Władysławowi Szelągowi i Towarzystwu wdzięczność za inicjatywę nadania szkole imienia Generała Piotra hr. Szembeka. Zapewniła zarazem, że młodzież Jej Gimnazjum, godnie przypomina postać Generała Piotra hr. Szembeka, jako Patrona Szkoły.

19 maja 2015 roku – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Rzeczypospolitej Polskiej dr Jan Stanisław Ciechanowski, zorganizował uroczysty obiad wydany z okazji 25 – lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Zespole Rezydencji Belweder w Warszawie. W czasie uroczystego obiadu Pan Minister Jan Stanisław Ciechanowski podziękował Prezesowi Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysławowi Ryszardowi Szelągowi za przypominanie Wielkich Polaków nieco zapomnianych takich jak m.in. Ks. major pilot Szczepan Walkowski rodem z Wieruszowa, Generał Stanisław Thil Powstaniec Wielkopolski rodem z Doruchowa k. Ostrzeszowa (Wielkopolska), czy Wiceminister Spraw Zagranicznych II R.P Jan hr. Szembek rodem z Poręby Żegoty k. Krakowa oraz wiele innych postaci z Rodu Szembeków i nie tylko. Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg otrzymał z rąk Pana Ministra Jan Stanisława Ciechanowskiego, szablę oficerską z okazji 25 – lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków i zasług w przypominaniu zapomnianych bohaterów w Dziejach Polski. W czasie uroczystości Pan Minister odznaczył członka Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, a zarazem Prezesa Centrum Handlowego Szembeka Mirosława Sztybera – medalem Pro Memoria. Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Tomasz Kucharski otrzymał medal Pro Patrie. Prezes Centrum Handlowego Szembeka Mirosław Sztyber wręczył Ministrowi Janowi Stanisławowi Ciechanowskiem dyplom – podziękowanie od Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga i Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, za okazanie wszelkiej bezinteresownej pomocy w przeciągu 25 lat. Również dyplom – podziękowanie otrzymał Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Tomasz Kucharski.

27 maja 2015 roku – w Centrum Promocji Kultury przy Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy rozstrzygnięto I Mazowiecki Konkurs Literacki im. Zygmunta Jana Rumla. Głównym organizatorem było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie przy współpracy Centrum Promocji Kultury w Warszawie. Honorowy Patronat udzielił Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, a także Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe Miasta Stołecznego Warszawy Tomasz Kucharski. Otworzył uroczystość Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg. Pracownik Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla zaprezentował poetę kresowego, a zarazem żołnierza Zygmunta Jana Rumlu. Muzyk Pan Juliusz Rogulski wykonał z tej okazji muzykę. Wystąpił Zastępca Burmistrza Pragi Południe Miasta Stołecznego Warszawy Piotr Żbikowski. O poecie Zygmuncie Rumlu powiedział również poeta Ernest Bryll. Wspomniał przede wszystkim o Jego tragicznej śmierci zadanej przez UPA. Aktorka Maria Stańska – Nowicka zaprezentowała poezję poety Rumla i poety Ernesta Brylla. Poetka Emilia Mazurek, zaprezentowała swoje wiersze, a także jako członek jury przeczytała protokół z I Mazowieckiego Konkursu Literackiego im. Zygmunta Jana Rumla. Przewodniczący Jury był Pan Ernest Bryll, Pani Dyrektor Biblioteki Mirosława Majewska oraz Pani Emilia Mazurek z portalu internetowego „Ósme Piętro”. Wystąpił Pan Burmistrz Piotr Żbikowski, który podziękował uczestnikom I Mazowieckiego Konkursu Literackiego im. Zygmunta Jana Rumla.

16 czerwca 2015 roku – w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie odbył się wernisaż pt. “OGIEŃ MIŁOŚCI”, z okazji 80. rocznicy urodzin poetki Haliny Poświatowskiej. Obrazy inspirowane poezją Haśki zaprezentowały artystki: Katarzyna Kobylarz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Małgorzata Omelańczuk – Pawluk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Impreza, której organizatorem jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Najnowszą biografię Haliny Poświatowskiej, autorstwa Marioli Pryzwan, zaprezentował nasz patron medialny – „Wydawnictwo Marginesy”. Sponsorem Głównym wydarzenia jest firma „KIM”. Patronat medialny sprawowała także TVP Polonia – oficjalna strona tego samego dnia o godz. 22:00 wyemitowała materiał reporterski w programie „Halo Polonia”. Wiersze do obrazów czytała Pani Barbara Czarnecka. Wystawa potrwała do 30 czerwca 2015 r. Wystawę uświetniła też sama Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz.

26 czerwca 2015 roku – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie: Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły. Kolejny raz, poeci z całej Polski przyjęli zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Stefana Sebyły. Obok lokalnych twórców, przyjechali autorzy z Warszawy, Lublina, Krakowa, Wieliczki, Nowej Huty, Raciborza, Czarnej Białostockiej, Lądka Zdroju, Chrzanowa, Trzebini, Gliwic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. W gronie miłośników słowa poetyckiego uczestniczyli: Pani Barbara Stelmach, reprezentowała Prezydenta Miasta Będzina, który przyjął Patronat Honorowy nad konkursem. Również obecny był Pan Maciej Melecki, poeta i dyrektor Instytutu im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, który przewodniczył tegorocznym obradom jury. Obecna była Pani dr Justyna Trzcińska – Rosik, filolog polskiego i teoretyk literatury. Pan Konrad Bilski wykonał m.in. utwory Andrzeja Zauchy, Mieczysława Szcześniaka, Nat King Cole’a, Michaela Buble i Franka Sinatry.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Stefana Sebyły organizowany jest od 2008 roku przez Bibliotekę i Urząd Miejski w Będzinie. Partnerem Konkursu jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie. Celem konkursu jest popularyzacja wartości literackich dorobku Władysława Stefana Sebyły, poety okresu międzywojennego, a także zachęcanie środowisk twórczych do poszukiwań i świadomych wyborów w obszarze współczesnej poezji lirycznej oraz integracja środowiska literackiego. W wyniku prac jury wyłoniono 4 laureatów nagród, w tym laureata Nagrody Głównej. Decyzją jury laureatami ósmej edycji konkursu zostały:
Anna Piliszewska ( Wieliczka) – Nagroda Główna, Paulina Pidzik (Kraków) – I Miejsce
Anna Szołtysek – Grzesikiewicz (Gliwice) – II Miejsce, Władysława Zięba (Dąbrowa Górnicza) – III Miejsce. Uczestnicy wysłuchali nagrodzonych zestawów wierszy zaprezentowanych przez Paulinę Pidzik, zdobywczynię I miejsca oraz laureatkę Nagrody Głównej, Annę Pliszewską.

24 – 25 września 2015 roku – Konferencja dwudniowa w Trzebini i w Porębie Żegoty: pt. „Dyplomacja Europejska i Teki Jana hr. Szembeka” z okazji 70 rocznicy śmierci Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. Jana hr. Szembeka oraz 25 lecia działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na Ziemi Małopolskiej.
Pierwszy dzień dwudniowej uroczystej Konferencji pt. „Dyplomacja Europejska i Teki Jana hr. Szembeka” z okazji 70 rocznicy śmierci Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. Jana hr. Szembeka oraz 25 lecia działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na Ziemi Małopolskiej, rozpoczął się w dniu 24 września 2015 roku w Domu Kultury w Kinie „Sokół” w Trzebini k. Krakowa. Rozpoczęto od prezentacji bardzo ciekawego filmu pt. „Szembekowie”, naświetlającego zarówno krótko Historię tego Rodu w Polsce. Następnie prowadzący Konferencję tj. Ewa Feliksiak z Domu Kultury w Trzebini i Władysław Garbiński z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków otworzyli ją. Pan Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk jako Gospodarz Miasta i Gminy Trzebinia przywitał wszystkich obecnych i podkreślił w swym Słowie wielkie znaczenie zacnego Rodu Szembeków. Burmistrz przywitał Przedstawicieli Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Panią Konsul Generalną Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy i Członków Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz Młodzież ze swymi Wychowawcami z miejscowych Szkół i innych Gości. Prowadzący odczytali specjalne pisma do zgromadzonych Gości, kierowane na ręce Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga, a w tym pismo od Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny. Zapoznali także zebranych, iż Patronaty Honorowe dla
Konferencji udzielili:
• Jego Eminencja Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz.
• Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski.
• Ambasador Francji w Warszawie Pan Pierre Buhler.
• Konsul Generalna Węgier w Krakowie Pani Adrienne Körmendy.
• Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller.
• Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa.
• Ambasador Tytularny Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Jana Paderewskiego Pani Dyrektor Katarzyna Skórzyńska.
• Starosta Powiatu Chrzanowskiego Pan Janusz Szczęśniak.
• Burmistrz Trzebini Pan Adam Adamczyk.
• Burmistrz Miasta i Gminy Alwernia Pan Tomasz Siemek.
• Patronat Medialny: TVP POLONIA, TVP KRAKÓW oraz Radio Kraków.
Listy od Władz Naczelnych Republiki Federalnej Niemiec do Gości Konferencji – kierowane na ręce Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga: z Urzędu Kanclerskiego Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel, od Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Joachima Gaucka, z Urzędu Spraw Zagranicznych RFN od Ministra Spraw Zagranicznych Franka – Waltera Steinmeiera oraz od Ministra ds. Kultury i Mediów RFN Pani Moniki Grütters, odczytał i tłumaczył Członek Towarzystwa Eugeniusz Pakuła. Władysław Garbiński, nadmienił zebranym, iż w/w Słowa kierowane do Władz Towarzystwa, wynikają z racji kontaktów Towarzystwa z Władzami Niemiec z tytułu pochodzenia Rodu Szembeków właśnie z Niemiec. Przypomnienia Historii Stosunków Polsko – Węgierskich dokonała Pani Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy. Podkreśliła, że już w 1915 roku Parlament Węgierski wydał swą Uchwałę popierającą odzyskanie Wolności przez Polskę. Zaznaczyła, że Węgry od dawna widziały szansę dla swej wolności, we współpracy z Polską i naszym Narodem. Na tym tle scharakteryzowała zasługi Jana hr. Szembeka, a także zaakcentowała Jego wielki wkład w znaczącym wsparciu w dostawie broni z Węgier na czas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Pani Konsul podkreśliła też znaczące zasługi Jana hr. Szembeka dla Węgier.
Następny referat Profesora Bogdana Grzelońskiego – „Jan hr. Szembek i Jego Wrzesień 1939 roku”, dotyczył Jana hr. Szembeka i Jego działań w najtrudniejszym etapie początku wojny niemiecko – sowieckiej 1939 roku, a skierowanej przeciwko Polsce. Pan Eugeniusz Pakuła, Członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, odczytał urywki z „Tek Jana hr. Szembeka” – z 1939 roku prowadzonych przez Jana hr. Szembeka, jako materiał związany z codziennym dokumentowaniem wydarzeń, z którymi przyszło się stykać Wiceministrowi Spraw Zagranicznych. Prelegent następny to Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg, który w referacie pt. „Jan hr. Szembek Właściciel Młoszowej” omówił drogę życiową Jana hr. Szembeka i Jego karierę w międzywojennej Polsce, którą zawdzięczał Marszałkowi Józefowi Piłsudzkiemu. Podkreślił zasługi Wiceministra Spraw Zagranicznych Jana hr. Szembeka dla Polski, rolę Jego Pamiętników – Tek oraz wspomniał o roli Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w przywracaniu pamięci o Jego zasługach w Historii Polski.
Po Prezesie Towarzystwa głos oddano Pani Danucie Majszyk, członkowi młodego pokolenia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, która zaprezentowała bardzo szczegółowo działania Towarzystwa w ciągu 25 lat działalności na Ziemi Małopolskiej i wygłosiła swój odczyt pt.: „Słowo o 25 leciu działalności Towarzystwa na Ziemi Trzebińskiej i Małopolskiej”. Również bardzo ciekawy referat wygłosił Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Kazimierz Karolczak, pt. „Jan Szembek i Jego Matka z domu Dzieduszycka”. Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Garbiński w swoim Słowie pt. „Historia Rodu Szembeków na Ziemi Chrzanowskiej” naświetlił pochodzenie Rodu Szembeków w Porębie Żegoty i podkreślił iż to Aleksander hr. Szembek, był tym, który przeniósł się z Siemianic w obecnej Wielkopolsce do Poręby Żegoty w Małopolsce, gdzie urodził się później w siedzibie Rodowej Szembeków, bohater Konferencji – Jan hr. Szembek. Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji w Trzebini w Głosie dla Gości, wypowiedziała Słowa ciepłego podziękowania pod adresem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Przedstawicielka Rodu Lastowieckich z Krakowa, związanego z Rodem Szembeków, za 25 letnie przywracanie pamięci o tym odgrywającym znaczną rolę Rodzie dla Wolności Polski w Jej Dziejach. Podkreśliła, iż Jej Rodzina wiele dowiaduje się o Rodzie Szembeków właśnie od Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.
Drugi dzień dwudniowej uroczystej Konferencji pt. „Dyplomacja Europejska i Teki Jana hr. Szembeka” z okazji 70 rocznicy śmierci Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. Jana hr. Szembeka oraz 25 lecia działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na Ziemi Małopolskiej, rozpoczął się w dniu 25 września 2015 roku w Restauracji „Stary Dwór” w Porębie Żegoty k. Krakowa – tj. w miejscu narodzin Jana hr. Szembeka, w miejscu które należało do 1939 roku do Rodu Szembeków. Prowadzący Konferencję tj. Dyrektor Marek Skowronek z Domu Kultury w Alwerni i Władysław Garbiński z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków otworzyli ją. Pan Burmistrz Alwerni Tomasz Siemek jako Gospodarz Miasta i Gminy, przywitał wszystkich obecnych i podkreślił w swym Słowie wielkie znaczenie zacnego Rodu Szembeków, ale w szczególności Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. Jana hr. Szembeka związanego z Gminą Alwernia, poprzez swe urodzenie w miejscowości Porębie Żegoty. Przywitał w szczególny sposób Przedstawicieli Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zastępcę Dyrektora Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Jana Paderewskiego w Warszawie, Panią Dorotę Ostrowską – Cobas i Członków Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, prelegentów oraz Radnych Gminy Alwernia, jak i Młodzież ze swymi Wychowawcami z miejscowych Szkół oraz mieszkańców gminy. Również jak i w pierwszym dniu Konferencji, Członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Eugeniusz Pakuła odczytał listy od Władz Naczelnych Republiki Federalnej Niemiec do Gości Konferencji – kierowane na ręce Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga. Następny punktem programu był referat Profesora Bogdana Grzelońskiego – „Jan hr. Szembek – Stały Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (II R.P.)”, dotyczył Jana hr. Szembeka i Jego działań jako Wiceministra Spraw Zagranicznych II R.P. powołanego na to stanowisko przez Marszałka Józefa Piłsudskiego od dnia 5 listopada 1932 r. Profesor Grzeloński omówił zalety i doświadczenie Szembeka, szczególnie przydatne do pełnienia tej trudnej funkcji w bardzo trudnym okresie dla Polski, tj. we wrześniu 1939 roku. Następny prelegent Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Jana Paderewskiego w Warszawie Pani Dorota Ostrowska – Cobas w nawiązaniu do tematyki Konferencji dotyczącej Dyplomacji Jana hr. Szembeka, nawiązała do tej tematyki i wygłosiła referat dot. współczesnej Dyplomacji p.t.: „Kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych polskiego dyplomaty – nowoczesność i tradycja”. Pogratulowała też Towarzystwu wytrwałości w przypominaniu pięknej postaci Dyplomaty zasłużonego dla Polski, tj. Jana hr. Szembeka i przywracanie go dla pamięci Naszego Narodu przez 25 lat swej działalności. Inicjator Konferencji Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg w swym Słowie nakreślił „Wpływ postaci Jana hr. Szembeka na działalność Towarzystwa Historycznego na Ziemi Małopolskiej w okresie 25 lat istnienia”. Przywołał także postać Członka Zarządu Towarzystwa, znanego Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego, który również przypominał Historię Rodu Szembeków na Ziemi Małopolskiej, ale i także zamordowanych Polaków z tych terenów w Katyniu. Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Garbiński w swoim Słowie pt. „Historia związku Siemianic z Wielkopolski i Poręby Żegoty z Małopolski” tak jak w pierwszym dniu Konferencji, naświetlił pochodzenie Rodu Szembeków w Porębie Żegoty Pani Danuta Majszyk, członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, zaprezentowała bardzo szczegółowo działania Towarzystwa w ciągu 25 lat działalności na Ziemi Małopolskiej i wygłosiła swój odczyt pt.: „Słowo o 25 leciu działalności Towarzystwa na Ziemi Alwernijskiej i Małopolskiej”. W głosie dla Gości wypowiadali się między innymi mieszkańcy Poręby Żegoty na temat ich pamięci o Rodzie Szembeków pochodzącym z ich miejscowości. Głos zabrała także obecna właścicielka Pałacu Szembeków w Porębie Żegoty Pani Aśka Mendys – Gatti, która nakreśliła odbudowę prowadzoną przez nią. Również głos zabrała Przedstawicielka Rodziny Łastowieckich. Natomiast w Słowie podsumowującym Konferencję przez Pana Prezesa Władysława Ryszarda Szeląga z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, podkreślił On szczególnie potrzebę działalności Towarzystwa Historycznego na Ziemi Małopolskiej w okresie 25 lat Jego istnienia, a w szczególności dla młodego Pokolenia o przywracaniu godności pamięci i szacunku dla swej Ojczystej, Polskiej pięknej Historii. Prezes podkreślił, że celem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków jest powołanie i utworzenie w Zespole Pałacowo – Parkowym w Młoszowej k. Krakowa, Europejskiego i Światowego Muzeum Dyplomacji im. Jana hr. Szembeka – jako godnego miejsca pamięci Rodu Szembeków i miejsca spotkań Dyplomatów z Europy i Świata. Planuje się również w Porębie Żegoty zorganizowanie Izby Pamięci Jana hr. Szembeka i innych Przedstawicieli Jego Rodu. Prezes dodał również, że celem Towarzystwa jest również przygotowanie Konferencji w 2016 roku pt. „Dyplomacja wczoraj i dziś oraz Teki Jana hr. Szembeka” – z okazji 135 rocznicy urodzin Jana hr. Szembeka. Konferencję zakończył występ słowno – muzyczny z pięknym programem patriotycznym młodzieży z Domu Kultury w Alwerni.

19 października 2015 roku – w Kępnie: z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą „Żołnierzom Wyklętym”. Uroczystość odbyła się w kolejną już 70 rocznicę tzw. „Krwawej nocy Kępińskiej”. Tutaj wcześniej dnia 19 na 20 października 1945 roku, funkcjonariusze miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie zamordowali bez sądu i jakiegokolwiek wyroku, mieszkańców Ziemi Kępińskiej – w odwecie za wyrok Żołnierzy Polskiego Podziemia na bestialskim Komendancie tutejszego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przybyli Współorganizatorzy uroczystości: z Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Prezes Władysław Ryszard Szeląg, Sekretarz Władysław Garbiński, Członkowie Towarzystwa, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski (fundator tablicy pamiątkowej na gmachu byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie, przy l. Kościuszki 9). Tu w Kępnie znajdował się jeden z najbardziej słynnych urzędów bezpieczeństwa pod względem krwawych tortur w Polsce i słynący z samowolnych wyroków śmierci wobec ludności polskiej w latach 1945 – 1954. W uroczystościach udział wzięli również jako współorganizatorzy Burmistrz Kępna Piotr Psikus i Redaktor Naczelny „Tygodnika Kępińskiego” Mirosław Łapa. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele p. w. Św. Marcina w Kępnie w intencji ofiar terroru wobec ludności polskiej na Ziemi Kępińskiej. W intencji pomordowanych i zaginionych Mszę Św. odprawił Proboszcz parafii Św. Marcina w Kępnie, ks. kanonik Jerzy Palpuchowski. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy i poczty sztandarowe z terenu Powiatu Kępińskiego. Po Mszy Św., a przed odsłonięciem tablicy pamiątkowej, złożono wiązanki kwiatów przy ul. Ks. M. Magnuszewskiego w Kępnie, pod tzw. symbolicznym krzyżem pamięci pomordowanych w latach powojennych w Kępnie i ofiar terroru – gdyż tak jak wszędzie w Polsce, powojenny urząd bezpieczeństwa zacierając ślady swych zbrodni, chował zwłoki pomordowanych ofiar w miejscach nieoznaczonych (do dzisiaj nie odnaleziono tych zwłok). Również w uroczystościach udział wzięli członkowie rodzin osób pomordowanych w tym rodzina Stefana Drogiego z Konstancina, Kalisza, Oleśnicy, Sycowa, Kępna, a także posłowie. Z Poznania przybył również 94 letni „Żołnierz Wyklęty” Pan płk. Jan Podhorski, Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Związku Narodowych Sił Zbrojnych, Członek Rady Kombatantów Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Środowisk Powstańców Warszawy z Narodowych Sił Zbrojnych. Licznie przybyli samorządowcy i przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Kępińskiej oraz co najważniejsze młodzież szkolna i harcerze, a także ich wychowawcy. Zgromadziło się również wielu Przedstawicieli organizacji społecznych, partii politycznych, a także księża. W Kępińskim Ośrodku Kultury, referat na temat „Krwawej Nocy Kępińskiej” wygłosił Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg. Słowo wygłosił również płk. Jan Podhorski. Natomiast część artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Kępnie, pod opieką swych nauczycieli.
Uroczystości powyższe, poprzedziła wizyta Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra dr Jana Stanisława Ciechanowskiego w Siemianicach w Gminie Łęka Opatowska w obecności Prezesa Władysława Szeląga i zapoznanie znamienitego Gościa z miejscem Rodu Szembeków – Pałac Szembeków w Siemianicach i miejscem pochówku Rodu Szembeków w Krypcie Rodowej w Kościele p.w. Sw. Idziego. Tutaj znajdują się doczesne szczątki tego zasłużonego w Dziejach Polski Rodu. Pan Minister złożył wieniec pod epitafium Rodu. Wieniec złożył także wraz z Panem Wójtem Gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem pod tablicą pamięci w Łęce Opatowskiej, poświęconej Żołnierzom Wyklętym z bohaterskiej Grupy „Otta”, walczącym między innymi o Wolność Polski na tych terenach.
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, zawarł szeroką informację z tych wydarzeń w swym piśmie pt. „Kombatant” nr 10/2015 – wydaną w swym piśmie drukowanym i w wersji elektronicznej dostępnej na całym świecie dla Polonii.

26 października 2015 r. – w Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie: miała miejsce piękna i podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentowi Liceum Wiceministrowi janowi hr. Szembekowi, którą zaszczycili swą obecnością Pan Prezydent R.P. Andrzej Duda z Małżonką oraz wielu znamienitych gości. Uroczystość składała się z dwóch części: odsłonięcia i poświęcenia tablicy Jana hr. Szembeka (1881 – 1945), dyplomaty okresu II R.P., najbliższego współpracownika Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka oraz odznaczenia Dyrektora szkoły pana Marka Stępskiego Złotym Krzyżem Małopolski. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał Pan Prezydent R.P. Andrzej Duda oraz Pani Elżbieta Łastowiecka z Rodu Szembeków. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał JE ks. bp Jan Szkodoń. Przy tablicy pełnił wartę posterunek Wojska Polskiego w strojach podhalańskich. Wiązanki kwiatów złożyli Pan Prezydent R.P. Andrzej Duda, Konsul Węgier w Krakowie Pani dr Adrienne Körmendy, Sekretarz Stanu w Węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr Csaba Balogh oraz Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Pan Władysław Ryszard Szeląg – inicjator odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Obecni byli m. in. Wiceprezydent Krakowa dr Katarzyna Cięciak, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, dyr. Jerzy Giza, gen. Cezary Podlasiński, płk Adam Jangrot, infułat Bronisław Fidelus i kapelan Pana Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy ks. Zbigniew Kras. Przemówienia wygłosili: dyr. Marek Stępski, dr Csaba Balogh, Władysław Ryszard Szeląg oraz na zakończenie Pan Prezydent R.P. Andrzej Duda, który podkreślił zasługi absolwenta Liceum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie Jana hr. Szembeka, naświetlając szerokie tło historyczne jego działań w służbie dla II R.P. Uroczystość uświetnił znakomitym występem o tematyce patriotycznej chór szkolny pod batutą Agnieszki Treli – Jochymek.
Para Prezydencka zwiedziła także wystawę Szembekowo – Fredrowską, autorstwa Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga pt. „Szembekowie w Dziejach Polski”. Prezes Władysław Ryszard Szeląg w czasie wystąpienia powiedział, że warto ocalić od zapomnienia Jana hr. Szembeka oraz pozostały po Nim Zespół Pałacowo – Parkowy Jana hr. Szembeka w Młoszowej k. Trzebini (obecnie własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) k. Krakowa, aby tutaj powołać Muzeum Dyplomacji Światowe i Europy im. Jana hr. Szembeka. Wtedy byłoby to godne miejsce dla Historii i Kultury Polskiego Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości Prezes Centrum Handlowego Szembeka w Warszawie, Pan Mirosław Sztyber, który wręczył Prezydentowi R.P. Andrzejowi Dudzie portret Generała Piotra hrabiego Szembeka (bohatera Powstania Listopadowego). Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta i Gminy Alwerni, na terenie której mieści się miejsce urodzin Jana hr. Szembeka w Porębie Żegoty, Pan Tomasz Siemek.

2 listopada 2015 roku – odbył się w Domu Kultury Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, wernisaż malarstwa Małgorzaty Omelańczuk – Pawluk, Członka Klubu Malarzy im. Stanisława Feliksa Szembeka, przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków. Obrazy malarki były inspirowane poezją Haliny Poświatowskiej. Autorka opowiedziała o swoim malarstwie, kolorach. Urzekający styl, ciepłe kolory, malarstwo z wyobraźni. Malarkę przed laty zainspirował Prezes Władysław Ryszard Szeląg, aby starała się oddać wiersze poetki Haliny Poswiatowskiej w swych obrazach. Goście wypowiadali się bardzo ciepło i z zachwytem o pracach autorki, a to jest dowód na wysoką jakość i profesjonalizm. Pojawiła się znacząca ilość gości, kwiaty. Wernisaż uświetniła skrzypaczka Sylwia Szałwinka. Impreza odbyła się pod patronatem TV POLONIA. Słowo przemówienia przekazał Pan Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg, który nawiązał do poezji Haliny Poświatowskiej i wyrazu jej poezji w prezentowanych obrazach – Władysław Szeląg zajmuje się poezją Haliny Poświatowskiej już 30 lat.

7 – 8 listopada 2015 roku – w miejscowości Bolesławiec pow. Wieruszów: odbyły się obchody Dnia Niepodległości. Dnia 7.11.2015 r. o godz. 17.00 została odprawiona Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w intencji poległych za Ojczyznę, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem na Rynku. O godz.18.00 grupy rekonstrukcyjne zainscenizowały wymarsz oddziału powstańczego z 1863 roku. Dnia 8.11.2015 r. o godz. 13.30 przy baszcie w Bolesławcu odbyła się inscenizacja wydarzeń z 1863 roku, mających miejsce w regionie Bolesławca: przemyt broni oraz walki powstańcze. O godz. 15.00 w Chróścinie przy cerkwi prawosławnej, zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne, dziękczynne za Ojczyznę, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum w Plenerze, przedstawiające życie w zaborze. W uroczystościach tych aktywnie uczestniczyło Towarzystwo Historyczne imienia Szembeków.

27 listopada 2015 r. – w Przedszkolu nr 158 w Rembertowie k. Warszawy: odbył się wieczór poetycko – muzyczny pt. „Jesienny Spacer z Poezją i Historią”. W programie wieczoru przywitanie gości i słowo wstępne od Dyrektora Przedszkola Pani Magdaleny Soszyńskiej – Kalinowskiej. Prezentacja poezji Agaty Nowickiej -Kowalczyk w wykonaniu autorki – z akompaniamentem Elizy Hanisch (absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie wiolonczeli oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Fundacji Centrum Rozwoju Logicznego i Kreatywnego Myślenia). Tworzy i śpiewa własne ballady, wykonując je przy akompaniamencie wiolonczeli. Następnie odbyło się wystąpienie Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga.
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja tkanin i biżuterii artystycznej w wykonaniu artystki Agaty Nowickiej – Kowalczyk, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (członek Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, współorganizatorka szeregu wystaw i uroczystości o charakterze patriotycznym. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkurach poetyckich).

ROK 2016:

14 stycznia 2016 r w Płazie k. Chrzanowa w Bibliotece Publicznej – Wystawa „Szembekowie w Dziejach Polski” autorstwa Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysława Ryszarda Szeląga. Władysław Szeląg wygłosił także prelekcję nt. wystawy fredrowsko – szembekowskiej oraz omówił działalność Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na terenie Małopolski w ciągu ostatnich 25 lat. Przypomniał młodzieży, najliczniej zgromadzonej z Zespołu Szkół im. Starzeńskich w Płazie, że rok 2016 to 140 rocznica śmierci Aleksandra hr. Fredry. Wspomniał też o związku Szembeków z Gminą Alwernia, poprzez ich siedzibę Rodową w Porębie Żegoty. Wystawa w Bibliotece Publiczej w Płazie, była czynna do 31 stycznia 2016 roku, a potem została przeniesiona do wystawienia w Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

8 lutego 2016 roku – w Muzeum Warszawskiej Pragi Oddział Muzeum m.st. Warszawy przy ulicy Targowej 50/52 na terenie Dzielnicy Praga Północ: II spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 115 rocznicy urodzin poety, a zarazem oficera Wojska Polskiego Władysława Sebyły – rodem z Kłobucka k. Częstochowy. Spotkanie łączy również obchody z okazji 90 rocznicy powstania Grupy Literackiej „KWADRYGA”, którą prowadził poeta w okresie międzywojennym. Przewodniczącym Komitetu jest Pan Władysław Ryszard Szeląg, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie. Dodać należy, iż dnia 6 lutego 2013 roku w rocznicę urodzin poety Władysława Sebyły, powstał przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków Klub Literacki „PEGAZ” im. Władysława Sebyły. Z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków odbył się wcześniej I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Władysława Sebyły pt. „Praski ślad”. Przewodniczącym jury byli: poeta Ernest Bryll i Agnieszka Żądło – Jadczak (Przewodnicząca Klubu Literackiego ,,PEGAZ ” im. Władysława Sebyły). Obecnie Towarzystwo Historyczne im Szembeków powołuje Ogólnopolski Komitet Obchodów Poety Władysława Sebyły, gdyż w roku 2017 przypada 115 rocznica urodzin poety i 90 rocznica powstania Grupy Literackiej ,,KWADRYGA”. Przypomnienie w szczególności młodemu pokoleniu Polaków postaci poety Władysława Sebyły okresu międzywojennego i Jego twórczości ma kolosalne znaczenie. Patronat Honorowy dla Komitetu i Członkostwo w Komitecie zadeklarowali: Elżbieta Kruk Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu R.P. oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski. Władysław Sebyła, był znanym poetą okresu międzywojennego, wielokrotnie wyróżniany, był twórcą programu w Radiu Polskim w okresie międzywojennym nt. poezji. Doceniony w pozytywnej ocenie m.in. przez takich poetów jak Czesław Miłosz. W okresie powojennym „celowo zapomniany” z racji zamordowania Władysława Sebyły przez rosyjskie służby NKWD w Katyniu. Obecnie przypomnienie poety jest obowiązkiem Polaków – szczególnie dla młodego pokolenia.

22 lutego 2016 roku – Spotkanie Komitetu Ogólnopolskiego Aleksandra hr. Fredry z okazji 140 rocznicy Jego śmierci: spotkanie w Biurze Kultury Miasta st. Warszawy ul. Niecała 2 Warszawa. Przewodniczącym Komitetu jest Pan Władysław Ryszard Szeląg, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie. Z tej okazji Towarzystwo Historyczne im. Szembeków planuje zorganizować poprzez prace Komitetu Honorowego Ogólnopolski Festiwal Fredrowski pt. „Mocium Panie” oraz powołać Społeczny Komitet Budowy Pomnika Aleksandra hr. Fredry w Warszawie. Celem działania Komitetu jest przypomnienie w szczególności młodemu pokoleniu Polaków, pięknej postaci Aleksandra hr. Fredry, Jego twórczości, a także pokazanie Jego umiłowania Ojczyzny poprzez pokazanie zaangażowania nie tylko w Wolność Polski poprzez piękną twórczość piórem, ale i mniej znaną poprzez udział Jego w walkach o Wolność Polski szablą. Aleksander Fredro brał udział w walkach w czasie kampanii napoleońskiej. Przybliżeniu postaci znanego komediopisarza młodzieży, ma głównie służyć Ogólnopolski Festiwal Fredrowski „Mocium Panie” i wykłady. Patronatu Honorowego udzielili i udział w pracach Komitetu zadeklarowali: Elżbieta Kruk Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu R.P. oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i inne instytucje i np. Urzędy Dzielnic Miasta st. Warszawy. Patronat Medialny udziela TVP. Nadmienić należy, że wcześniej Towarzystwo Historyczne zainicjowało również w 2013 roku obchody 220 rocznicy urodzin Aleksandra hr. Fredry, a także przypomniało postać wnuczki komediopisarza Marii z Fredrów hr. Szembekowej z Siemianic.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (Plac Bankowy 3/5) w Warszawie odbył się wernisaż artystki Katarzyny Kobylarz pt. „Obrazy myśli”. Organizatorem i pomysłodawcą wernisażu był Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysław Ryszard Szeląg, współorganizatorem oraz Honorowy Patronat objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Patronat medialny udzieliła TVP 3 Warszawa oraz Warszawska Izba Gospodarcza wraz z Prezesem Ryszardem Marcińczakiem na czele a także Mecenat Kultury udzieliła firma KIM. Na początku wernisażu w imieniu Pana Wojewody głos zabrała Pani Karolina Kiryś-Górecka. Przed otwarciem wystawy zabrała głos Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkieiwicz – Waltz. Następnie TVP3 zrobiła wywiad. Uroczystego otwarcia dokonał Władysław Ryszard Szeląg przedstawiając autora wernisażu Katarzynę Kobylarz,  członka Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz Przewodniczącej Klubu Malarzy im. Artysty Stanisława Feliksa hr. Szembeka przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków. Artystka Katarzyna Kobylarz ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła scenografię na Wydziale Malarstwa i drugi kierunek Grafikę. Jest magistrem sztuki. Ma w swoim dorobku artystycznym m.in. współpracę z Operą Krakowską, jako scenograf, dekorator. Jest autorką Labiryntu 3D malarstwa ściennego w Płocku oraz w Poznaniu. Jest prokursorką technologii malarstwa 3D chromadept. Namalowała ponad 130 metrów takiego malarstwa. Miała współpracę i uczyła się od najlepszych w zawodzie scenografia z Andrzejem Wajdą, Lechem Kreutze Majewskim i Krystianem Lupą. Jest zapraszana do różnych wystaw w kraju i za granicą jak też wygrała nagrody w kilku konkursach plastycznych. Jej prace cechują się szczerą i ciekawą formą, przestrzenią i „osobowością”.W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Pruchniku Woj. Podkarpackie w Centrum Kultury Sportu i Turystyki odbyło się Sympozjum poświęcone postaci ks. Włodzimierza Szembeka. Inicjatorem było Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, które we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłosników Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku i Burmistrzem Pruchnika zorganizowało w/w uroczystość. Władysław Ryszard Szeląg wygłosił prelekcje pt. „Szembekowie w Dziejach Polski” oraz zaprezentował wystawę fredrowsko – szembekowską swego autorstwa. Paweł Romanik wygłosił wykład nt. „Pruchnik w dwudziestoleciu międzywojennym (1918 – 1939) – szkic do dziejów społecznych miasteczka i okolic”. Licznie przybyły Władze samorządowe, młodzież szkolna i społeczność lokalna.

W dniu 9 czerwca 2016 r. Komitet Fredrowski – Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa sala 305 III piętro – ul. Grochowska 274, Warszawa, godz. 12.00.

W dniu 15 czerwca 2016 r. – Spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Aleksandra hr. Fredry z okazji 140 rocznicy śmierci znanego polskiego poety, komediopisarza i żołnierza kampanii napoleońskiej oraz powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Aleksandra hr. Fredry w Warszawie – Biuro Kultury m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, Warszawa (III p. Sala Konf.), godz. 12.00. Członkami Komitetu Fredrowskiego są m.in. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Pani Poseł Elżbieta Kruk, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. w Warszawie. Zależy nam w Towarzystwie szczególnie na przypomnieniu wielkich postaci Naszego Dziedzictwa Narodowego w osobie Aleksandra hr. Fredry, aby w roku 2017, kiedy Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, zorganizuje Ogólnopolski Festiwal Fredrowski pt. „Mocium Panie” i doprowadzi do odsłonięcia pomnika Aleksandra hr. Fredry.

W dniu 17 czerwca 2016 r. – Spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Honorowego Obchodów 115 rocznicy urodzin poety i porucznika Wojska Polskiego Władysława Sebyły, zamordowanego przez NKWD w Katyniu oraz z okazji 90 rocznicy powstania Grupy Literackiej „Kwadryga” – Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa, godz. 12.00. W spotkaniu udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Ministerstwo Obrony Narodowej. Patronem Honorowym dla Komitetu Honorowego i Członkiem Honorowego Komitetu jest: Elżbieta Kruk Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu R.P. oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. w Warszawie.

W lipcu 2016 r. – wernisaż Katarzyny Kobylarz (Członka Zarządu Towarzystwa) zorganizowany z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

We wrześniu 2016 r. – wernisaż Katarzyny Kobylarz (Członka Zarządu Towarzystwa) zorganizowany z inicjatywy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Gminie Piaseczno k. Warszawy.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków uważa, iż Ród który wydał Polsce dwóch Prymasów, sześciu biskupów, kilku generałów, czterech męczenników, wielu patriotów oraz zakonników i zakonnice, nie powinien być zapomniany.

Popularyzacja dokonań Rodu Szembeków jest okazją do ożywienia lokalnej tradycji i patriotyzmu, tym bardziej, że korzenie tego znamienitego Rodu wywodzą się z Niemiec, co powinno zastanowić w swym postępowaniu Rody i Rodziny o korzeniach polskich, a także może niejednokrotnie je pozytywnie zbudować, a nawet czasem twórczo zawstydzić w zaniedbywaniu poczucia chrześcijańskiego, narodowego i patriotycznego.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków pragnie zaprosić wszystkich, którym droga jest sprawa przywracania korzeni i tradycji polskiej z zawołaniem: “Bóg, Honor, Ojczyzna” do współpracy.

Podajemy nasz adres:

Prezes Towarzystwa Władysław Ryszard Szeląg
Plac Grzybowski 2/22
00-109 Warszawa
tel. 884 209 337
e-mail: szelag.wladyslaw@gmail.com

Prezes Władysław Ryszard Szeląg

Warszawa, dnia 07.08.2016 r.